Nominace Jana Svitáka bude předložena Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho letošním prvním jednání dne 29. ledna 2019.

Nástupce za Marka Pietera

Zastupitelský klub Starostů pro Liberecký kraj navrhl nástupce za Marka Pietera

V souvislosti s oznámenou rezignací Marka Pietera na funkci náměstka hejtmana, pověřeného řízením rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek k 31. 1. 2019, dnes proběhlo koaliční jednání, na kterém jsme v souladu s Koaliční smlouvou mezi SLK, ANO 2011, ODS a ČSSD oznámili jméno jeho možného nástupce. Koaliční partneři náš návrh projednají v rámci svých klubů. Klub SLK, který se dnes sešel, jednomyslně z navržených kandidátů doporučil pana Jana Svitáka, nynějšího starostu Prysku. Jan Sviták je členem Dopravního výboru Libereckého kraje, předsedou Svazku obcí Novoborska a jako starosta Prysku působí více než 16 let. Prysk pod jeho vedením vyhrál soutěž Obec roku 2016. Sviták také obdržel ocenění v soutěži Svazu měst a obcí ČR o nejlepšího starostu obce do 1.000 obyvatel ve volebním období 2014-2018.

Nominace Jana Svitáka bude předložena Zastupitelstvu Libereckého kraje na jeho letošním prvním jednání dne 29. ledna 2019. „Pokud budu do funkce zvolen, rád bych navázal na úspěšné projekty svého předchůdce a dále prohloubil spolupráci s jednotlivými starosty především při přípravě oprav komunikací a dokončil projekt krajského dopravce,“ doplňuje Sviták.

Martin Půta: „K nominaci Jana Svitáka, dlouholetého úspěšného starosty obce Prysk, dodávám: Každý úspěšný a pracovitý starosta může od druhého dne klidně dělat hejtmana nebo jeho náměstka.
Ještě jednou bych rád poděkoval Marku Pieterovi za 6 let spolupráce ve vedení Libereckého kraje, vážím si jeho práce a vzhledem k mediálním spekulacím bych rád znovu vyzdvihl jeho zásadní úspěchy a konkrétní výsledky:

  • Systém veřejných zakázek, díky kterému se v Libereckém kraji na rozdíl od minulosti skutečně soutěží
  • Informační otevřenost směrem k veřejnosti (rozklikávací rozpočet, mapa investic, zveřejňování všech smluv – kroky, za které byl Liberecký kraj opakovaně oceněn)
  • Zavedení systému elektronických aukcí, díky kterým dosáhl kraj značných úspor například při nákupu energií nebo telekomunikačních služeb
  • Příprava projektových dokumentací na rekonstrukci krajských silnic z IROP za 1,5 miliardy korun jako zásadní vklad pro modernizaci silniční sítě v kraji
  • Významné navýšení investic z rozpočtu Libereckého kraje na zlepšení stavu krajských silnic
  • Podílel se na systému investic, díky kterému se podařilo postavit kamenný hospic, Evropský dům, Podnikatelský inkubátor, Centra odborného vzdělávání ve školství apod.“

V Liberci dne 8. 1. 2019

Za klub krajských zastupitelů SLK
Lena Mlejnková, předsedkyně klubu

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.