Petr Pávek na téma platy poslanců

(Video záznam vystoupení Petra Pávka)

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdá se, že je výhodou být nahlášen jako jediný do obecné rozpravy, neboť množství předřečníků vyčerpalo většinu věcných argumentů, zejména tedy poukážu na vystoupen kolegy Kalouska, který provedl místo mne ten exkurz do minulosti a vysvětlil, že se jedná o automat, který měl skutečně zabránit politikům v tom, aby sami sobě rozhodovali o platech.

Potom bych poukázal tady prostřednictvím pana předsedajícího na vystoupení paní kolegyně Válkové, která vysvětlila velmi věcně a správně, k čemu došlo potom při těch žalobách ze strany justice nebo justičních orgánů, ať už soudců, nebo státních zástupců, a znovu došlo k tomu, že to zasahování ze strany nás politiků do platové oblasti je v podstatě nepřípustné.
Budu mluvit sám za sebe, nebudu mluvit za klub nebo za ostatní kolegy ze Starostů a nezávislých, ale chtěl bych tady vyjádřit své rozpoložení. Cítím se velmi trapně, musím přiznat, při těch debatách, které jsou zde vedeny, a nehodlám ani příliš reagovat na výrony populismu a pokrytectví, ke kterému dochází tady v sále, a nehodlám ani dál živit tu závist, kterou některé návrhy mají probudit v těch lidech, kteří jsou mimo tento sál.

V zásadě je to ale tak, že speciálně poslanci, nejenom politici obecně, ale speciálně poslanci trpí velkou nedůvěrou ze strany občanů v této zemi. Vy víte, že poslanec, potažmo vylepšený politik, je opravdu velmi nedůvěryhodný. Nedivím se. Musím říct, že při takovéto diskusi občana na ulici velmi dobře chápu, protože na ulici je deset milionů obyvatel, od nově narozených až po nejstarší, v různých sociálních situacích a ti všichni chtějí přidat. Ti všichni chtějí přidat. Naprosto přirozeně. Každý zaměstnanec oceňuje svoji práci, věří, že ji odvádí dobře, a chce od svého zaměstnavatele přidat. Každý podnikatel, kterému se daří, chce ve svém podnikání udržet větší zisk. Každé mimino chce víc mléka a každý důchodce chce vyšší penzi. To je naprosto přirozené. A debata o tom, že si za svou práci tady budeme snižovat náš plat, je natolik pokrytecká, že nemůže, nemůže působit důvěryhodně. A já vím, že tady ta debata v minulých obdobích byla několikrát zvednuta.

A směrem k těm, kteří si myslí, že jim to ještě nějakým způsobem pomůže u voličů. Mohu vás ujistit, že ani historicky snížení nebo zamražení platů politiků nikdy nevedlo k žádnému politickému zisku. Nikdy! A když budeme postupovat tímto způsobem, pro mě v podstatě prolhaným způsobem, jako až moc už, tak jsme v politice, ale až prolhaným způsobem, tak nám ti lidi neuvěří, ani kdybychom sem ty peníze nosili. I kdybychom si snížili plat na nulu a dohodli jsme se, že sem z jiných příjmů budeme donášet peníze, tak stejně nám neuvěří.
Takže vážené kolegyně a vážení kolegové, já tady stojím, možná jako jediný v tomto sále, a říkám - ano, já chci přidat. Já chci přidat, protože všude jinde, ve všech ostatních oblastech, jsme přidali a přidáváme dál a je to zasloužené, je to dobré. A tady už několik let jsou zmraženy růsty platů a mně to přijde nepřirozené, mně to přijde zvrácené. Takže přirozené automaticky navyšované příjmy si zaslouží určitě i politici, a dokonce i my, poslanci.

Já vám děkuji za pozornost.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.