Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (dále jen „SLK“) kandidující ve volbách do zastupitelstva Libereckého kraje ve dnech 2. a 3. října 2020 se tímto na výzvu soudu vyjadřuje k návrhu na neplatnost voleb, neplatnosti hlasování a neplatnosti volby kandidátů, který podala paní Lucie Nejedlová.

Reakce na volební stížnost

Reakce na výzvu soudu 64 A 2/2020 ze dne 13. října 2020

Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (dále jen „SLK“) kandidující ve volbách do zastupitelstva Libereckého kraje ve dnech 2. a 3. října 2020 se tímto na výzvu soudu vyjadřuje k návrhu na neplatnost voleb, neplatnosti hlasování a neplatnosti volby kandidátů, který podala paní Lucie Nejedlová bydlištěm Husova 82 Semily dne 13.10.2020 (dále jen „navrhovatelka“).

Navrhovatelka odůvodňuje svůj návrh:

 1. Zneužitím komunikačních médií ve vlastnictví kraje nebo obcí nebo ovládané právnickými osobami.

  K tomu jako SLK uvádíme: Veškeré mediální výstupy Libereckého kraje v době volební kampaně i před ní, byly výstupy, které se týkaly jednání a výstupů Libereckého kraje s osobami oprávněnými za Liberecký kraj vystupovat a neměly ani s předmětnými volbami ani se SLK nic společného. Tyto výstupy by byly dle našeho názoru totožné a v nezměněné formě i kdyby SLK v předmětných volbách vůbec nekandidovalo nebo kdyby krajské volby v daném termínu vůbec nebyly. Navrhovatelka nadto neuvádí jediný konkrétní mediální výstup Libereckého kraje, kdy by tomu mělo být jinak. To samé platí i pro všechny obce v Libereckém kraji. Není jasné, co myslí navrhovatelka pod pojmem komunikační média ovládaných právnických osob, každopádně ke zneužití mediálních výstupů nedošlo ani v žádné z organizací, které vlastní Liberecký kraj popřípadě obce, kde jsou starostové z řad kandidátů SLK.

 2. Překročení maximálně povolené částky ve výši 7 milionů Kč na volební kampaň.

  K tomu jako SLK uvádíme: SLK pečlivě až úzkostlivě dodržuje všechny zákonné parametry a pravidla pro financování voleb. Veškeré výdaje na volební kampaň jsou dohledatelné na transparentním účtu u Fio banky pod číslem: 2501797651/2010, který je do dnešních dnů stále veřejně přístupný a dle zákona nadále bude. To samé se týká darů – jak finančních, tak nefinančních plnění, vše jsme zveřejnili dle zákonných pravidel a lhůt a vše je k dohledání.

  Zveřejněné dary a nefinanční plnění: https://www.starostoveprolibereckykraj.cz/volby-2020/financovani-volebni-kampane/krajske-volby-2020/

  Transparentní účet pro krajské volby 2020 – výdaje:

  https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2501797651

  Transparentní účet pro dary a státní příspěvky:

  https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901214662&f=01.01.2017&t=31.12.2018

K domnělým důkazům navrhovatelky:

 1. Rozpočet Libereckého kraje

  K tomu jako SLK uvádíme: SLK nemá s rozpočtem Libereckého kraje nic společného. Výdaje na prezentaci Libereckého kraje jsou výdaji Libereckého kraje.

 2. Webové stránky, sociální sítě kraje a obcí, které vedou kandidáti SLK.

  K tomu jako SLK uvádíme: Navrhovatelka nepředkládá jediný konkrétní příklad, kdy by byly webové stránky a sociální sítě zneužity tak jak uvádí. Ani ho předložit nemohla, žádný takový příklad neexistuje. Pro úplnost nutno poznamenat, že starostové příp. místostarostové na kandidátce nebyla výlučně záležitost SLK, ale že byli i na kandidátkách jiných volebních stran (ANO 2011, ODS, ČSSD, KSČM, Trikolóra, SOS, Změna pro lidi a pro krajinu), ohledně zastoupení v samosprávě LK v případě jedné z nich i statutární zástupkyně hejtmana LK a další člen Rady LK (ANO 2011), v jejím případě i v případě dalších volebních stran členové zastupitelstva Libereckého kraje (ANO 2011, ODS, SPD, Pro krajinu, Změna pro lidi a pro krajinu, ČSSD, KSČM, SOS).

 3. Počet billboardů a plakátů byl několikanásobně větší než odpovídá limitu.

  K tomu jako SLK uvádíme: Navrhovatelka nepřekládá jediný důkaz proč by tomu tak mělo být.

 4. Články na www.nasliberec.cz

  K tomu jako SLK uvádíme - SLK jako takové nesleduje nijak systematicky činnost tohoto webu, nicméně SLK je známo, že se jeho členy a SLK jako takové tento web snaží dlouhodobě dehonestovat. Zde je ovšem nutné podotknout, že tento web provozuje Institut pro udržitelný rozvoj o.p.s.. Dle výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností je jeho zakladatelem Jan Korytář neboli lídr volební strany „Změna pro lidi a pro krajinu“ v těchto krajských volbách a současným statutárním orgánem – ředitelem - trojka této kandidátky Jiří Římánek. Kandidátem č. 40 této kandidátky byl předseda správní rady této instituce Ladislav Haidl, kandidátem č. 11 člen správní rady Jindřich Gubiš a kandidátkou č. 6 členka dozorčí rady Ivana Jablonovská. V minulosti byla členkou správní rady i kandidátka č. 16 této kandidátky Karolína Hrbková. Výše uvedené dokládá samo o sobě, že předmětný web je vysoce podjatý a on sám provozuje činnost ve prospěch jednoho politického hnutí, které se v minulosti i v těchto krajských volbách snažilo SLK konkurovat. Navrhovatelka nadto nepředložila jediný důkaz, jak v kterém článku a co tento web dokazuje.

Závěrem SLK poznamenává, že adresa navrhovatelky je adresou MěÚ Semily a jak známo „obyvatelé“ adres MěÚ nebývají obecně právě fanoušky voleb a tak vzniká podezření, že se jedná o tzv. bílého koně, pokud dotyčná osoba navrhovatelky vůbec existuje.

Návrh rozsudku soudu: Návrh stěžovatelky na neplatnost voleb, neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidátů se v plném rozsahu zamítá.

V Liberci dne 19. října 2020 za hnutí Starostové pro Liberecký kraj

podepsáni
Martin Půta - předseda
Michael Canov - místopředseda

Stížnost - Návrh na vyslovení neplatnosti voleb: Download PDF
Reakce na výzvu soudu: Download PDF
Usnesení soudu - Zamítnutí návrhu na neplatnost voleb: Download PDF

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.