Dne 1. 10. 2018 se na facebookovém profilu „Jan Korytář a Změna pro Liberec“ objevil příspěvek, ve kterém bylo použito logo hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Další takový se objevil dnes, tedy 2. 10. 2018. V obou případech jde samozřejmě o zneužití loga, ke kterému má SLK zaregistrovánu ochrannou známku u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Starostové protestují proti zneužití vlastního loga

Vzhledem k tomu, že někteří členové liberecké kandidátky jsou na uvedeném profilu zablokováni a víme také, že tam dochází k mazání komentářů, není proto možné veřejně na profilu Změny na toto zneužití našeho loga reagovat. Jedná se totiž evidentně o snahu poškodit naše hnutí lživou kampaní, a to jen pár dní před volbami. Navíc jsou tvrzení opatřená ukradeným logem zkreslená a nepravdivá. Je to způsob politiky, bez kterého Jan Korytář nemůže existovat, ale věřím, že obyvatelé Liberce vystaví u komunálních voleb jasné NE tomu, jak je jejich město v posledních čtyřech letech Změnou pro Liberec a Janem Korytářem řízeno. Veřejně vyzývám Jana Korytáře, aby nepokračoval v neoprávněném využívání duševního vlastnictví, které mu nijak nepatří. V opačném případě se obrátíme na soud. “ doplňuje k celé záležitosti předseda SLK Martin Půta.

„Tvrzení, která jsou v materiálech na profilu „Jan Korytář a Změna pro Liberec“ namířena proti SLK, vysvětlujeme na našem webu (https://www.starostoveproliberec.cz/5ne/). V rámci referenda, které organizuje Změna, skutečně nesouhlasíme s tím, aby děti ve věku do 15 let a senioři nad 65 let měli MHD od 1. 1. 2019 zdarma – naše důvody jsou ovšem zcela jasné - město by toto stálo více než 40 mil. Kč ročně a muselo by z finančních důvodů téměř zastavit financování oprav silnic a chodníků, zůstalo by pouze záplatování výtluků po zimě. Podle našeho názoru jsou tržby z jízdného nutné pro udržení stávající kvality MHD (čistota, opravy, bezpečnost apod.).

Co se týká druhého materiálu, který se na profilu Změny objevil dnes – Starostové pouze nesouhlasí s bezhlavou rekonstrukcí amfiteátru, která by kromě velké finanční zátěže pro město přinesla i další komplikace (např. uzavření Domu dětí a mládeže Větrník na několik let). My bychom v tomto případě rádi šli cestou vypsání architektonické soutěže na řešení celé oblasti Lidových sadů, z této soutěže by pak odborná komise vybrala nejlepší návrh. Naším cílem není celou věc uspěchat jen proto, abychom před volbami nahnali body na líbivých tématech, naopak bychom rádi v klidu a s dostatečným časem na prostudování veškerých materiálů a zvážení pro a proti, dopřáli této lokalitě konečně důstojný vzhled a atraktivní využití pro všechny obyvatele i návštěvníky Liberce,“ upřesňuje Jaroslav Zámečník, lídr liberecké kandidátky za Starosty pro Liberecký kraj.

Martin Půta, předseda SLK
Jaroslav Zámečník, kandidát na primátora za SLK

Pozn.: registrovaná ochranná známka - logotyp SLK - viz: https://isdv.upv.cz/

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.