MV považuje postup Libereckého kraje za nezákonný

Členové zastupitelstva byli o tomto stanovisku MV informováni až dnes, na základě žádosti klubu SLK na jednání předsedů klubů. Materiál byl odeslán z MV 9.10.2009, z kopie není bohužel patrné kdy byla doručena na Liberecký kraj.

Považujeme tento krok za zcela nestandardní a budeme zítra požadovat na jednání Zastupitelstva kraje vysvělení a projednání tohoto materiálu jako samostatného bodu. Předpokládáme, že Rada kraje připravuje opatření, které nezákoný stav napraví.

Analýza postupu kraje
Výzva ke sjednání nápravy

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.