Tiskové prohlášení pana ředitele Janáka ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské

Vážení přátelé, kolegové a příznivci naší sklářské školy!   O nás bez nás. Dnes ráno jsem Vám rozeslal zprávu o chystané tiskové konferenci, na kterou nebyl pozván nikdo z naší sklářské školy, ani nikdo z obce K. Šenov, přestože se evidentně mělo jednat o budoucnosti naší školy. Proto jsme se rozhodli na tuto konferenci vypravit. Doprovázel mě starosta města K. Šenov pan Andrysík, redaktorka Šenovských listů Kateřina Diterová a pět dalších dobrovolnků z naší školy. Tiskové konferenci předsedali náměstek pro školství Radek Cikl, vedoucí školského odboru Jiřina Princová, výtvarník Bořek Šípek a ředitelka sklářské školy v Novém Boru Ilona Jindrová, kteří byli naší přítomností  zjevně nepříjemně překvapeni. Jedinými dalšími přítomnými osobami byli novináři. To, co jsme tam zažili, se dá jen těžko interpretovat. V příloze Vám zasílám dokument, který tam byl rozdáván  a který dole komentuji. Záměrem je rychlá a pokud možno skandálu sproštěná likvidace naší nejstarší sklářské školy na světě. Tzv. slučovaní škol není ničím jiným, než fyzickou likvidací naší školy. Hrozné na tom je, že této lkvidaci velmi snaživě a s plným nasazením asistuje ředitelka kdysi spřátelené sklářské školy a výtvarník Bořek Šípek. Řada novinářů se podivovala, co tam ten pán dělá. Musel jsem jim vysvětlit, že to není náhoda, že pan Šípek si pronajímá slářskou huť sklářské školy v N. Boru. Paní ředitelka sklářské školy v N. Boru již zapomněla, že když byla škola v N. Boru před několka lety napadena skupinou sklářských podnikatelů, kteří navrhovali její uzavření, tak jsem se této školy kolegiálně a veřejně zastal. Za dobrý skutek vždy následuje spravedlivý trest!

Na této konferenci jsem nebyl připuštěný ke slovu, nemohl jsem se vyjádřit k nepravdivým projevům pana náměstka a paní ředitelky a nemohl jsem komentovat nesprávné údaje v předloženém dokumentu. Novináři mi nesměli klást otázky. Byli jsme vykázáni na chodbu. Dlužno dodat, že o problémech sklářského školství neproběhla před tím žádná veřejná odborná diskuze a že je to od samého začátku pouze politická záležitost, o které rozhodují lidé nemající se vzděláním a sklářstvím vůbec nic společného.

Střední sklářská škola lv Novém Boru loni neotevřela vůbec první ročník, protože se jim sešly jen tři přihlášky. My jsme jich měli 13 a mohli jsme tedy 1. ročník otevřít. Dnes paní ředitelka na přímou otázku odpověděla, že ještě neví, kolik jich mají letos. Ona to jistě ví, že nemají ještě žádnou! My jsme měli k včejrešímu dni přihlášek 8 a zdá se, že se bez problémů dostaneme na stejný počet přihlášek jako loni. Budeme tedy opět moci otevřít 1. ročnk. Při dnešní bídě to musíme považovat za úspěch. Tím se asi dá vysvětlit spěch, s jakým pan náměstek a paní ředitelka chystají "sloučení". Bez našich žáků by sklářská škola v Novém Boru postupně zmizela z mapy! Neotevření 1. ročníku dva roky po sobě by bylo jistě na pováženou!

O chystané likvidaci naší školy se má definitivně rozhodnout v lednu na krajském zastupitelstvu. Pokud tam bude tento  šílený plán posvěcený, tak naše 153 let stará sklářská škola k 1. dubnu 2010 končí. Poslední možností je podle všeho jen síla odporu a protestů, které, jak doufám, tato informace vyvolá. Chystáme petici a také tiskovou konferenci, kam pro změnu pozveme zase my jen ty, které budeme chtít, a kde se budeme snažit pravdivě a objektivně informovat tisk a veřejnost o komplotu, který byl proti naší škole zorganizován.

V příloze najdete dokument, který se dnes rozdával na tiskové konferenci a jeden z dopisů, které pan náměstek před několika týdny rozeslal městu K. Šenov, Moseru Karlovy Vary a Preciose. Ten dopis je na první pohled nesmyslný, protože každý rozumný člověk pochopí, že ani jedna z těch  institucí si nemůže dovolit naši školu převzít a vypadá to tedy, že pan náměstek nežije v realitě. Pan náměstek ale jistě dobře věděl, co činí. Zamítavé odpovědi těchto institucí mu poslouží jako výborné alibi! Má v ruce důkaz, že nás nikdo nechce a že nám nikdo nechce pomoci.

Na závěr chci jen ještě poznamenat, že jsem musel čelit pokusu býti zkorumpován tím, že mi byla nabídnuta teplá trafika v budoucí skvělé sloučené škole. To, že jsem to rezolutně dmítnul a že jsem také odmítnul jakékoliv rozhovory na téma slučování = likvidace naší školy, vedlo pana náměstka k odůvodnění, proč jsem nebyl pozván na výše zmíněnou konferenci - prý jsem odmítnul s panem náměstkem a s paní Jindrovou komunikovat a že jsem jim vyhrožoval trestním oznámením. S takovým člověkem prý jednat nebudou! (Trestní oznámení ve věci šíření poplašné zprávy jsem zvažoval podat na neznámého pachatele.) V příloze rovněž přikládám dopis, který jsem panu náměstkovi poslal před začátkem letošního školního roku, na který jsem se nikdy  nedočkal odpovědi! Posuďte sami, kdo odmítal komunikaci. Panu náměstkovi jsem také řekl, že pokud budou chtít "slučování opravdu uskutečnit, že si na to budou muset najít jiného ředitele.

Komentář k přiloženému dokumentu školského odboru.

1. Liberecký kraj se potácí v dluzích také proto, že spolupořádal a spolufinancoval milionovými částkami mistrovství světa v lyžování na nejníže položeném lyžařském areálu na světě.

2. Pan náměstek nás informoval, že průměrné obsazení škol v libereckém kraji je 70 procent. To je případ i naší školy, nepatříme tedy do škol vyjímečně neobsazených. Proč tedy likvidace právě naší školy? Není tedy pravda, že jsme škola jen z poloviny naplněná! Ano, kraj nám dal předloni dotaci 1 a půl milionu. Podíváte-li se na rozpočty jiných škol, tak zjistíte, že podobné dotace obdržely v minulých letech i jiné školy. Například sklářská škola v Ž.Brodě na opravu pece. Nejedná se tedy o nic mimořádného. Letos nám ale kraj již dal méně než milion a to na prosté přežití školy již nestačí. Zachraňuje nás vlastní výdělečná činnost jak v hlavní, tak v doplňkové činnosti, které nám ročně dohromady přinášejí asi 2 miliony Kč hrubého. Máme spočítáno, že pokud by nám kraj každý rok přiznal mimořádný příspěvek alespoň kolem jednoho milionu korun, tak jsme schopní si zbytek peněz, které se nám nedostávají podle normativů, vydělat sami.

3. Pan náměstek účelově manipuluje s čísly. Podle dokumentu strategického rozvoje školy, který jsem před časem vypracoval, by na hlavní opravy a investice postačovala částka okolo 12 500 000,- Kč. Tento dokument má pa Cikl k dispozici. Částka šedesáti milionů vychází z auditu, který si nechal krajský úřad sám zpracovat o všech školách, které spravuje, a kde jsou zahrnuté investice, které nejsou v současné době nezbytně nutné. Není to tedy částka, kterou požadujeme a potřebujeme. Dále je třeba poznamenat, že současný havarijní stav některých částí budov nevznikl přes noc a že už od svého nástupu do funkce marně požaduji peníze na jejich pravy. Zdá se, že tu už dříve nebyl zájem naší školu udržovat. Nyní je to použité jako argument pro její uzavření!

4. Vlastní sklářské hutě představují pro sklářské školy obrovskou finanční zátěž, takže školy v N. Boru a v Ž Brodě by se naprosto neobešly bez speciálních dotací a bez možnosti tyto hutě pronajímat. Jen z vlastních rozpočtů je tyto školy financovat nemohou. To je taky důvod, proč na huti borské školy pracuje pan Šípek. Tato zátěž byla vždy trnem v oku  zřizovatele těchto škol a také již výše zmíněných podnikatelů. Je kouzelné, že teď je existence huti na sklářské škole v N. Boru v souvislosti s plánem slučování škol uváděna jako veliká výhoda. "Zapomíná" se na to, že naše škola nikdy neměla hutní oddělení a že nikdy skláře foukače nevychovávala. Vlastní huť jsme tedy nepotřebovali. Naopak, neexistence hutě  v naší škole je pro nás velikou výhodou. V případě potřeby se můžeme obrátit na kteroukoliv huť v okolí, které nám ochotně a levně potřebné věci vyvzorují. Vlastní huť možnosti realizace omezuje - musí se pracovat jen s tím, co tam je k dispozici. My si můžeme vybrat jak druh, tak kvalitu skla a techniku, či technologii, kterou různé firmy nabízejí. Vlastní huť niky nemůže tak široké spektrum možností nabídnout.

5. Sklářská škola v Novém Boru byla až do roku 1989 školou technologickou. Uměleckoprůmyslové obory ta byly účelově zřízeny až po tomto datumu, protože poskytovaly lepší financování výuky. Tehdejší zřizovatel neuváženě dovolil, aby v 10 km vzdálené škole vznikly paralelní obory, přestože jejich výuku plně zabezpečovala škola v K. Šenově. Nyní se vše obrací proti naší škole. Škola v K. Šenově má také unikátní oddělení designu světelných bjektů, které sklářská škola v N. Boru nemá a jehož výuku tedy nemůže zabezpečit. Kvalitu vzdělání a úspěchy obou škol nechť každý z Vás posoudí sám. Nezájem studentů o studium na střední průmyslové sklářské škole  v Novém Boru o něčem jistě svědčí.

Po tom, co jsem prožil, dobře nespím, ale věřte mi, že jsme připraveni udělat všechno pro záchranu naší školy a že budeme bojovat do posledního okamžiku za záchranu rodinného stříbra, kterým naše nejstarší sklářská škola na světě jistě je. Chci Vás všechny, komu osud naší školy také leží na srdci, požádat o podporu. Budeme ji opravdu potřebovat!
Přeji Vám hezký den!

ak.mal. František Janák
(poslední?) ředitel 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Havlíčkova 57
47114 Kamenický Šenov
Telefon: 487 764 964
487 764 965
FAX:      487 764 964
Mobil:    739 633 700
email:
janak@supss.clnet.cz
supss@clnet.cz
web: www.supss.clnet.cz

Přílohy:

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.