Jaký je náš postoj k budoucímu fungování libereckého letiště?

Pokud má být Liberec skutečným regionálním centrem, musí mít k dispozici odpovídající infrastrukturu. Letiště by proto mělo zůstat zachováno jako zázemí pro malá letadla zajišťující přepravu pro významné zaměstnavatele v regionu, a to nejenom pro manažerské lety, ale také pro leteckou přepravu zboží v systému just-in-time.

Pokud je záměrem letiště zrušit, měla by proběhnout diskuse nad tím, co letiště nahradí. Další obchodní centrum? Průmyslová zóna? Tato otázka je hlavně v rukou města Liberec, které v rámci územního plánování může budoucí využití plochy letiště předurčit.

Martin Půta

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.