Umístit školu do továrny není optimalizací školství

Zdroj: Jablonecký deník/Jana Klinderová

Reakce na otevřený dopis Václava Horáčka, starosty Železného Brodu, týkajícího se osudu strojní průmyslovky v Jablonci.

Sloučení průmyslovky s učilištěm nebylo nic optimálního a přestěhování průmyslovky z Horního náměstí do areálu bývalého Liazu bude definitivní konec jedné školy, která má v Jablonci dlouholetou tradici a vychovala spoustu dobrých strojařů.

Budova v Liazu, kam se má škola přestěhovat, nebyla vystavěna jako školní budova, ale jako výrobní válečná hala. Úpravy, které se tam musejí udělat, budou stát mnoho miliónů a stejně nebudou pro studenty a učitele vytvořeny optimální podmínky pro výuku. Prostory jsou nevyhovující, nevejdou se tam ani pomůcky, přístroje a stroje pro vyučování odborných předmětů. Učitelé se budou tísnit po dvou a více v malých kabinetech. Při stěhování dojde určitě k velkým ztrátám na vybavení. A úpravy budovy na Horním náměstí k jinému využití budou stát opět mnoho milionů korun.

Tento krok se prostě nedá nazvat optimalizací školství, kterou se Krajský úřad Libereckého kraje a město Jablonec nad Nisou tolik ohání. Optimalizace je proces výběru nejlepší varianty.

Nepovažuji za nejlepší variantu zrušit školu – budovu, jejíž základy byly postaveny již v předminulém století a vždy budova sloužila jako škola. Škola (v současné době budova B a zároveň umělecká škola) na Horním náměstí, má dlouhé a pevné kořeny v minulosti a žádná jiná škola (budova) v Jablonci se jí nevyrovná. Zrušení zavedené školy (Střední průmyslové školy strojnické – současná budova B) s dlouholetou tradicí by bylo opravdu velkou ztrátou pro město Jablonec nad Nisou. Vymazat současnou „strojní průmyslovku“ – jak ji jablonecká veřejnost zná a pamatuje, by byla nenahraditelná škoda.

Všechna řešení, která se naskytla, a některá dokonce uskutečnila, byla politická. Ale politika, která se zvláště v současnosti mění jako závan jarního nebo podzimního vánku, opravdu nepřispívá ke zdárnému vyřešení optimalizace školství. Nikdy v historii nebylo heslo: kam vítr, tam plášť, heslo správně řešící situaci. Tady může opravdu rozhodnout jenom zdravý rozum, nezávislý na politické situaci.

Souhlasím se starostou Železného Brodu, že proniknout do tajů optimalizace školství se mi také nepodařilo a zrušení strojní průmyslovky (přestěhování do Liazu) je velmi špatné rozhodnutí.

 

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.