Předsevzetí je jen mašlička se slabým uzlem

Starosta Železného Brodu Václav Horáček pro Deník výjimečně zbilancoval a shrnul nejpodstatnější události letošního roku.

Svěřil se také s rodinnými vánočními zvyky a se svým přístupem k předsevzetím.

 

Železný Brod – Jablonecký Deník v posledním týdnu letošního roku nabídne čtenářům vážně i svátečně laděné rozhovory se starosty největších měst. Začínáme povídáním s železnobrodským Václavem Horáčkem.

 

* Jak byste zhodnotil letošní rok pro Železný Brod? Ve smyslu, co se povedlo a co ne.

 

Jako každoročně se podařilo mnoho věcí a výčet by byl dlouhý, pokusím se tedy jen stručný přehled. Za nejpodstatnější rozhodně pokládám to, že i v tomto roce město zůstalo bez dluhů, úvěrů a půjček. Z konkrétních akcí se podařila dokončit další etapa vodovodu Těpeřská stráň, což v této oblasti, kde lidé stále ještě trpí nouzí o vodu, je opravdu velikým přínosem. Na všechny okolní obce, které patří pod Železný Brod, byl letos přiveden digitální rozhlas, takže i tyto oblasti mají včasnou informovanost o dění na Železnobrodsku. Do zrekonstruované zvonice na Malém náměstí v Brodě byly zavěšeny dva další zvony, a tak poprvé od roku 1942 lidé na Vánoce slyšeli trojzvoní. V obci Bzí vzniklo krásné víceúčelové sportovní hřiště a v rámci kultury se železnobrodské Městské divadlo dočkalo nového osvětlení. Ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje se potom podařilo zrekonstruovat zábradlí mostu přes řeku Jizeru. Začala také velice potřebná rekonstrukce sociálního zařízení na Základní škole Pelechovská a ve městě se podařilo nainstalovat první dvě kamery pro zvýšení bezpečnosti – jedna je v knihovně a druhá hlídá zvoničku, kostel i část toku řeky Jizery. Co se týče negativních věcí, neuspěli jsme v dotačním titulu „Mateřské centrum a knihovna“ a nevyřešil se problém s Českou obcí sokolskou, týkající se areálu sokolovny a městské haly.

 

* Jak se v Železném Brodě projevila hospodářská krize?

 

Letošní rok pro Železnobroďáky nebyl dobrý. Ukončením činnosti továrny Železnobrodské sklo (pardon Jablonex Group – tento název se však nikdy nevžil), přišlo mnoho lidí o práci. Celé rodiny tak řeší svízelnou finanční situaci. Pochopitelně tomá vliv na naše malé obchůdky, restaurace, divadlo, kino a podobně. Snažíme se úzce spolupracovat s úřadem práce, nabíráme nezaměstnané na pomocné činnosti. Zvyšujeme daně jen dle zákonných norem, ne pro městskou kasu. Bedlivě sledujeme vývoj daní a díky předvídavosti v minulém roce dopad pro kasu města není katastrofální. Vzhledem k uvedenému i pro příští rok vycházíme z informací o daňovém vývoji a věřím, že tak lze předvídat dopad na celé město.

 

* Čeho si za uplynulý rok jako starosta ceníte nejvíc?

 

Cením si korektnosti a slušnosti našich občanů vzhledemk našemu úřadu. Vždycky jsem říkal a říkám: „Pokud mohu jít po městě, zastavit se s lidmi, poklábosit o počasí, je to dobře.“ Velmi pak potěší, když i lidé z jiných měst řeknou: „U vás jsou slušní a ochotní.“ To je vyznamenání pro mne i pro úřad, protože mám dojem, že slušnost začíná být standardem už jen v knihách pana Foglara.

 

* Byl z vašeho pohledu letošní rok něčím výjimečný?

 

Synovi se narodila dcera, tudíž mám vnučku. A kde je ta výjimečnost? Víte, u nás se rodí samí kluci, já mám tři syny, jednoho vnuka, a tak tahle „cácorka“ je skutečně pro náš rod výjimečná.

 

* Na co se mohou Železnobrodští v příštím roce těšit? Jaké město plánuje projekty?

 

Znovu se pokusíme o dotační titul „Mateřské centrum a knihovna“. Vsoučasné době je velice pěkný pohled na mnoho maminek s kočárky, a proto jim chceme dopřát, aby i v té chvíli, kdy se zkazí počasí, mohly najít zázemí a nemusely být s dítětem jen doma. Chceme se pokusit o dotační titul terminálu u vlakového nádraží, neboť logika věci jasně říká, že přestup mezi vlakem a autobusem by měl být co nejkratší. Tím ale nezaniká původní autobusové nádraží, jen tento terminál bude přestaven a sloužit jako průjezdní zastávka. Na hřbitově ve Bzí by měla vzniknout rozptylová loučka a kompletní rekonstrukcí projde centrální hřbitov v Železném Brodě. Jednou z dalších akcí, o kterou se chceme pokusit, je regenerace sídlišť. Samozřejmě tato akce je na více let, ale naše sídliště si to zaslouží.

 

* Jak jste strávil vánoční svátky? Užil jste si je, nebo patříte k lidem, kteří je moc neprožívají?

 

Vánoční svátky vždy prožívám včetně tradic, jako je půlení jablka pro hvězdičku, rozlousknutí vlašského ořechu a další. Celé dny u nás znějí koledy, pohromadě s babičkami, ženou, dětmi a vnoučaty trávíme společné chvíle a vzpomeneme i na ty, kteří s námi už nejsou. Pro mne jsou Vánoce nejkrásnějšími svátky za celý rok.

 

* Vzpomínáte si, jaký dárek vám jako malému udělal největší radost?

 

Nadšen jsem byl, když jsem dostal opravdový kožený šitý fotbalový míč, to bylo radosti, že málem spadl vánoční stromeček.

 

* Co byste popřál obyvatelům Železného Brodu do nového roku?

 

Občanům města Železný Brod pokaždé přeji vánoční básničkou. Všem do nového roku přeji mnoho zdraví, pevné nervy a pro mnohé možnost si v této nelehké době najít zaměstnání.

 

* Bilancujete na konci roku?

 

Nebilancuji, já se raději dívám do budoucnosti. Výjimku jsem udělal pouze pro váš Deník, když jsem rok 2009 v Železném Brodě zbilancoval.

 

* Dáváte si předsevzetí?

 

Předsevzetí beru jenom jako takovou mašličku se slabým uzlem, když je lidem po Silvestru špatně, jsou překouření a zadušují se, že vše, co v minulém roce udělali špatně, napraví. Mašlička se během několika týdnů sama rozváže. Předsevzetí si tedy nedávám.

 

***

 

VÁCLAV HORÁČEK – narodil se 17. 8. 1956 – je starostou Železného Brodu a lídrem TOP 09 pro Liberecký kraj

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.