Tento rok jsem si splnil motorkářský sen

Zdroj: Jablonecký deník/LENKA BRABENCOVÁ

Desná - Desenský starosta Marek Pieter v rozhovoru popsal nejen co se podařilo v jizerskohorském městečku, ale také osobní úspěchy.

Jak byste zhodnotil letošní rok pro Desnou?

Pokud mohu posuzovat na základě realizovaných akcí, získaných finančních prostředků z dotací a investic, tak hodnotím rok 2009 jako úspěšný. Určitě spoluobčany a návštěvníky našeho města potěšilo pokračování oprav na kulturní památce Riedlově hrobce nebo pokračování rekonstrukce základní školy. Mezi další akce si dovolím jmenovat celoplošnou opravu Sluneční ulice včetně jejího odvodnění, dokončení projektu „Prodloužení kanalizace Tanvald - Desná I, dokončení rekonstrukce úpravny vody Souš a další významné akce.

Vedle investic je potřeba připomenout i spoustu vydařených neinvestičních akcí, jako je například dřevařské sympozium a desenská pouť, připomenutí 93 let od protržení přehrady na Bílé Desné, pokračování v soutěži o nejhezčí a nejsmutnější pohled na nemovitost a další.

Další motivací do roku 2010 zůstává překonání propadu daňových příjmů, zajištění financování dalších etap rekonstrukce základní školy, pokračování v revitalizaci panelových sídlišť, realizace projektu „Záchrana dědictví krále sklářů Riedla“, rekonstrukce městského úřadu, rozšíření bezbariérových chodníků.

Jak se doposud v Desné projevila hospodářská krize, a jaká opatření město po letošních zkušenostech přijalo, aby byl dopad krize v příštím roce co nejmírnější?

Bohužel, v mnoha rodinách měl rok 2009 i negativní dopad, kdy vlivem hospodářské krize přišlo dost občanů o zaměstnání, a tím stoupla nezaměstnanost z průměrných sedmi na dvanáct procent. Tento dopad se promítá do celkového života ve městě. Lidé mají menší kupní sílu, a tím obchodníci mohou být v budoucnu nuceni snižovat svůj sortiment, lidé bez práce jsou nuceni trávit více času hledáním zaměstnání mimo své bydliště a rozšiřuje se tak jejich migrace, nižší kupní síla znamená i menší návštěvu kulturních představení. Za některými z nich vznikají nedoplatky, obchodníci a společnosti nemají prostředky na sponzorství atd.

Dopad hospodářské krize a snížení či ztrátu prostředků na sponzorství činností dětí a mládeže od zaměstnavatelů řešilo město Desná v roce 2009 mimořádnými prostředky na jejich činnost a v rozpočtu na rok 2010 počítá i s touto alternativou pomoci zachování mimoškolních aktivit.

Čeho si za uplynulý rok jako starosta ceníte nejvíc?

Získání prostředků na realizaci I. etapy rekonstrukce základní školy. V osobním životě zdraví celé rodiny a vstupu do manželství.

Byl z vašeho pohledu letošní rok něčím výjimečný?

Po pracovní stránce jsem rád, že se nám podařilo odvrátit snahu zrušení stavebního úřadu v Desné, který byl naplánován novelou stavebního zákona. Po osobní stránce se mi podařilo splnit si pět let připravovanou cestu a motorkářský sen a projet 8 500 kilometrů na Harley-Davidsonu celou Route 66 z Chicaga do Los Angeles spolu s návštěvou jedinečných národních parků.

Na co se mohou Desenští v příštím roce těšit?

Pro město se v roce 2010 opět stane prioritou dokončení I. etapy rekonstrukce základní školy, následně budou upřednostněny investice finančně podpořené z dotací, například výstavba vlakových zastávek Riedlova a Pustinská, pokračování revitalizace sídliště v Desné I, dokončení nového územního plánu. Realizace většiny dalších připravovaných akcí se bude odvíjet od získání dotace, jako nová odpočinková místa, rekonstrukce městského úřadu, rekonstrukce Riedlovy vily a Riedlovy hrobky, výstavba centrálního parkoviště a další. Mimo investice se opět mohou občané a návštěvníci města těšit na mnoho kulturních a společenských akcí, jako je tradiční pouť, dřevosochání a historické slavnosti města.

Jak jste strávil vánoční svátky?

Vždy se velice těším na vánoční svátky, které jsou pro mne nejhezčími dny v roce, a tak si je také užiji. Jsou to dny, které v klidu mohu trávit se svou rodinou, svými blízkými, věnovat se vzpomínkou na ty, kteří, bohužel, už nemohou být s námi. Největší radost ale dělají oči šťastných a spokojených dětí. Na vánoční zvyky nezapomínáme a naopak si některé nové vytváříme. Na Štědrý den odnášíme zvěři do krmelce tvrdý chléb a uschlou pomerančovou kůru.

Vzpomínáte si, jaký dárek vám jako malému klukovi udělal největší radost?

Ve věku osmi let to byla určitě stavebnice Merkur, později jízdní kolo, které nahradilo z části zrezivělé silniční kolo po tatínkovi.

Co byste popřál obyvatelům Desné do nového roku?

Nejen občanům města Desná, ale všem čtenářům, bych popřál hodně pevného zdraví, mnoho štěstí a žádnou krizi. Spoustu splněných přání v osobním i pracovním životě. Mimo to si přeji, aby u lidí co nejdéle vydržela vánoční atmosféra a byli k sobě slušní.

Letos jste vstoupil do svazku manželského. Změnilo se pro vás něco?

Určitě. Je vždy milé vracet se tam, kde na vás někdo čeká a třeba i něco dobrého či překvapivého připraví. Výlety a volný čas trávený s manželkou, s dětmi jsou příjemným relaxem a zároveň mi dodává energii pro další práci.

Dáváte si předsevzetí?

Novoroční předsevzetí si nedávám, ale snažím se po každém dokončeném nápadu stanovit si nový cíl, který se stává motorem pro další činnosti. Ostatně, stanovení cílů mnohdy vznikne samo od sebe na základě jednání s lidmi o věcech, které je trápí a tíží. Neodsuzuji lidi za neplnění předsevzetí, ale nemám rád slovo „nejde“.

ZDROJ: Jablonecký deník

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.