Jaký máme postoj ke stavbě Středoškolského vzdělávacího centra (tzv. obří školy) v Masarykově ulici v Liberci a proč?

Nemohu souhlasit se stavbou, která svým objemem a kapacitou zásadně změní
princip fungování středního školství v Libereckém kraji. Výsledkem stavby
Centra vzdělanosti bude stav, kdy budou muset být zrušeny další střední
školy ve venkovských oblastech Libereckého kraje, což povede ke zhoršení
struktury obyvatelstva a dalšímu zvýšení rozdílu mezi životní úrovní Liberce
a zbytku kraje. Za vynaložené finanční prostředky by bylo možné
zrekonstruovat stávající školní budovy, argumentovat tedy jejich
nevyhovujícím stavem je poněkud neobjektivní. Hlavním cílem vedení kraje je
podle mého názoru prosadit stavbu v celkové hodnotě nad 1 miliardu korun a
vyčerpat na ni co možná největší část peněz původně určených na rozvoj
celého kraje. Projekt nepodpořím a Starostové pro Liberecký kraj nepodpoří
po volbách žádné vedení kraje, které bude tuto stavbu mít jako svou
prioritu.

Martin Půta

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.