Co bude dál s ubytovnou Kovák

Zdroj: ČRo Sever/Ivana BERNÁTHOVÁ

moderátor

Právě Chrastava byla v poslední době skloňována ve všech pádech, a to v souvislosti s vystěhováním problémové ubytovny Kovák. Teď je budova, ve které bydlely sociálně slabé rodiny i nepřizpůsobiví lidé prázdná. A co s ní bude dál, to zajímalo naši kolegyni Ivanu Bernáthovou.

 

Ivana BERNÁTHOVÁ, redaktorka

Vchod zatlučený prkny. Temné postavy, které se čas od času pohybují uvnitř prázdné ubytovny. A berou, co se dá ještě zpeněžit. Takový se současný osud Kováku.

 

obyvatel

To byla chalupa Chrastavy, kdysi. Já jsem dělal 36 roků v Elitexu, to byl vlastně náš podnik, tam byl pořádek, všechno, dole byla restaurace vynikající, ovšem dneska je to ostuda Chrastavy.

 

Ivana BERNÁTHOVÁ, redaktorka

Vzpomíná pan Josef a zároveň kroutí hlavou nad současným stavem bývalé ubytovny pro textiláky. Už je to 2 měsíce, co stavební úřad v Chrastavě rozhodl, že se musí stovka lidí z privátní ubytovny Kovák vystěhovat. Důvodem bylo nepovolené vypouštění splašků do řeky Jeřice. Budova je zchátralejší než kdy jindy. Donedávna ještě navíc hodně páchla. Lidé, kteří se odtamtud stěhovali, nechali totiž v bytech nejrůznější potraviny, které se zkazily. Zasáhly nakonec hygienici a vyvezlo se 15 plných kontejnerů. Pokud by teď chtěl majitel ubytovny Radim Urban do budovy opět nastěhovat nájemníky, musel by napojit budovu na veřejnou kanalizaci. Jak už ale dříve řekl, nebude to jednoduché.

 

Radim URBAN, majitel ubytovny

Původně jsem chtěl čističku, ta není povolená, protože tady je biologickej septik a žádáme teď o přípojku na městskou kanalizaci. Jenomže to může trvat i rok. Protože tady třeba povolení na plyn mně trvalo 3 roky.

 

Ivana BERNÁTHOVÁ, redaktorka

Podle starosty Chrastavy Michaela Canova záleží teď jen na majiteli ubytovny, zda splní všechny podmínky stavebního úřadu pro provozování ubytovny Kovák. Sám za sebe by si ale nepřál, aby se tam vrátili lidé, kteří tam donedávna bydleli. Chrastavané si totiž na jejich chování hodně stěžovali. Poukazovali na to, že se do ubytovny stěhují velmi často nepřizpůsobiví občané z okolních měst. Jak připomíná Michael Canov, umožnil jim to současný systém sociálních dávek.

 

Michael CANOV, starosta Chrastavy

Kromě příplatků na bydlení, který dostávají lidi, který mají třeba malý důchod a malý plat a je ve výši 1000 až 1500 korun, existuje doplatek na bydlení, který se může vyplácet i v plné výši, sice zákon udává v důvodech zvláštního zřetele, ale podle mého názoru se to i zneužívá v tom smyslu, že jsou to peníze státního rozpočtu, které protékají městskými úřady. Pro městský úřad v jiném městě je výhodnější vlastně zaplatit první doplatek za ubytování za takového člověka, on se jim nevrátí zpátky do jejich domovského města a zároveň majitel má jistotu, že těch pět a půl tisíce a ten pokojíček jako bude mít. Takže pro něj je de facto, je to paradox, ale je to tak, z ekonomických důvodů jako nejvýhodnější ubytovávat obyvatele, kteří žijí vesměs ze sociálních dávek.

 

Ivana BERNÁTHOVÁ, redaktorka

Zda bude Kovák i do budoucna ubytovnou nebo ho čeká demolice, je zatím velkou neznámou. V každém případě budeme jeho osud i nadále sledovat.

Z Chrastavy Ivana Bernáthová, Český rozhlas Sever.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.