Krajští politici večer rozhodli: Dálnice rozpůlí Český ráj

zdroj: Mladá fronta DNES/Jaroslav Hoření

V údolí pod Troskami uprostřed Českého ráje povede moderní čtřyřproudá silnice. Rozhodli o tom včera krajští zastupitelé. Pokud se s nimi ztotožní i ministerstva, může stavba začít.

LIBERECKÝ KRAJ - Po mnoha letech dohadů a hádek včera večer krajští politici rozhodli: Chceme, aby skrz Český ráj vedla dálnice. Navzdory mohutným protestům tak zastupitelé podpořili vedení silnice R35 napříč unikátní krajinou. I když ještě nejde o schválení nové moderní vozovky v územním plánu, vůle zastupitelů je tedy zřejmá. Ministerstvům, která budou mít poslední slovo, posílají vzkaz, že severní trasa, jež rozdělí Český ráj na dvě půlky, jim na rozdíl od většiny zdejších lidí nevadí. Záměr prošel především díky podpoře zastupitelů z ČSSD. Schválený návrh je jen doporučením ministerstvu dopravy, kudy koridor pro silnici vést.

„Jsme přesvědčeni o tom, že severní varianta silnice R35 je špatná, už sedm let požadujeme kvalitní vyhodnocení všech známých variant, výsledkem je studie obsahující řadu chyb,“ řekla Markéta Kovaříková z koalice občanských sdružení S. O. S. Český Ráj. Chyby jsou podle ní v počtech mostů i délce tunelů, ani odhadované náklady tak zřejmě nebudou správné. Upozornila, že dálnice Českým rájem rezervaci nenávratně poškodí, znehodnotí oblíbenou turistickou lokalitu a bude znamenat vyškrtnutí Geoparku Český ráj z unikátního seznamu UNESCO.

Rozdělení Českého ráje silnicí odmítá i správa chráněné oblasti. Za špatný považují projekt zelení. Předseda strany Ondřej Liška dnes v Liberci upozornil na negativní dopady, jaké bude mít severní varianta zejména na obyvatele Turnova. „Budou o to větší, že projekt počítá s výrazným nárůstem dopravy až na 25 tisíc automobilů denně,“ zdůraznil Liška. Za přijatelnou považuje jen variantu jižní, která je jakýmsi jižním obchvatem Českého ráje. Ta ale nevede Libereckým krajem, ale sousedním krajem Středočeským. Už dopoledne před včerejším jednáním krajského zastupitelstva se mezi odpůrci schválení rychlostní silnice R35 napříč Českým rájem šířila zvěst o omezení počtu lidí, kteří budou vpuštěni na jednání. Potvrdil to e-mail krajského mluvčího s doporučením pro novináře přijít alespoň o půl hodiny dříve. Venku za krajským úřadem stálo odpoledne pět reprobeden a podle kabelu vedoucího do třetího patra, kde sídlí jednací sál bylo jasné, že se nechystá žádný koncert.

Začátek jednání potvrdil spekulace z minulého týdne o přesunu kontroverzního bodu až na konec jednání. Námitky turnovského zastupitele Miroslav Berana o vážných nevysvětlených chybách ve studii Valbeku a nesouhlas s přesunutím bodu a omezením počtu vpuštěných jsou i přes potlesk veřejnosti neúspěšné. Návrh náměstka dopravy Martina Seppa schválilo 33 z 39 přítomných zastupitelů.

Zatím co zastupitelé bez větších diskuzí projednávali jeden bod za druhým, venku zůstalo asi dvacet lidí, které pořadatelé odmítali vpustit dovnitř. Na cestě na jednání krajského zastupitelstva byl v tu dobu i Ondřej Liška. Na rozdíl od veřejnosti nemusel svůj příspěvek omezovat na tři minuty, ale jako poslanec či člen vlády mohl hovořit neomezeně. Ve 14.45 hod. by přišel na řadu bod obsahující R35. V sále byl celkem klid, lidé trpělivě čekali na svoji chvíli. Většina se nudila, někteří pospávali.

„To jsou obstrukce ze strany Libereckého kraje. Když věděli, že o jednání je velký zájem, tak ho měli přesunout do odpovídajících prostor. A přesunutí bodu na konec jednání není také nic jiného než obstrukce,“ hodnotil Liška situaci. Množství přihlášených diskutujících nepovažoval za obstrukce ze strany odpůrců vůči kraji. „Takové důležité stavby je třeba pořádně prodiskutovat. Státní správa a vedení kraje musí být schopné něco snést,“ říkal Liška ještě před svým vystoupením.

V 15.31 hod. přišel na řadu bod „Kategorizace silnic“, který obsahoval vedení R35 v severním koridoru. Martin Půta za Starosty pro Liberecký kraj vytýkal nedostatečné projednání s místní samosprávou a prohlásil, že Starostové bod nepodpoří. Odměnou mu byl potlesk. Zastupitel Beran předložil proti usnesení, aby se v dokumentu objevily všechny tři možné koridory. Náměstek hejtmana Sepp protinávrh odmítl. V 15.45 hod. dostali slovo první občané. Hejtman je upozornil, že diskutujícím bude po třech minutách vypnut mikrofon. Mezi zúčastněnými byli nejen odpůrci severní R35, ale i její příznivci a odpůrci dalších možných tras, hlavně superseverní. Byla jich ale menšina. Martina Pokorná svůj protidálniční příspěvek podpořila objemným balíkem, peticí proti severní R35, kterou na závěr předala hejtmanovi. „Přijetí návrhu náměstka Seppa bude znamenat pohrdání názoru 15 tisíc občanů, kteří se pod petici podepsali. Bude znamenat také protlačení názoru vyšší samosprávy na úkor nižší a pohrdání rozhodnutím čtvrtého největšího města v kraji.“ Pátý občanský příspěvek již náměstek Sepp nesledoval.

Mezi tradičními námitkami vystoupil i příznivec sociální demokracie. „Násilné prosazení R35 před volbami negativně ovlivní voliče, házíte je přes palubu,“ obracel se diskutující na krajské vedení, které se před krajskými volbami ústy hejtmana přiklánělo k superseverní variantě.

Minutu po čtvrté se slova ujal Liška. „Nepřijel jsem dělat obstrukce, ale stručně znovu poukázat na možná většině známé argumenty,“ říkal. Zatímco upozorňoval na negativní dopady rychlostní silnice na život v Turnově, náměstek Sepp se vrátil do sálu, přítomno bylo v tu chvíli takřka celé vedení kraje. Ze zastupitelů se však v sále zdržovala sotva polovina. „Přišel jsem, abych vás vahou zvoleného poslance českých občanů požádal, abyste se pokusili zajistit objektivní posouzení všech tří variant a vybrali takovou, která se nepodepíše na zdraví obyvatel. Věřím, že to bude ta jižní,“ uzavřel Liška svoje 13minutové vystoupení.

Argumenty odpůrců R35 byly alespoň zpočátku zřejmě koordinované, tu někdo hovořil o přírodě, tu o geoparku nebo turistice a dalším podnikání. Vystoupení byla klidná, stejně tak odezva publika. Bez pískotu či hučení, pouze potleskem ocenili výzvu k osobní zodpovědnosti hejtmana za předvolební sliby. David Pokorný se snažil Seppovi položit několik dotazů, mimo jiné, zda ví o uzávěrách obcí v Českém ráji. „Přijďme odpovědně k volbám a braňme svoji krajinu,“ vyzval.

Pochvalu si krajské vedení vysloužilo od starostky Karlovic Vlasty Špačkové. „Současná císařská dálnice má nárok na důchod. Do jeskyní či na větve se snad nevrátíme,“ uvedla.

Její podporu severní varianty již provázely první známky hlasitého nesouhlasu. K hejtmanově nelibosti. Další příznivce R35 pasoval zastupitele do role politických chirurgů, kteří konečně mají provést potřebný řez. Podle odpůrců R35 přes Český ráj jde o projekt ze šedesátých let, který svými dopady na životní prostředí tu nemá v roce 2010 co dělat. S pátou hodinou přišel na řadu 26. příspěvek. Dalších 17 jich ještě čekalo. „Přece nezničíte našim dětem přírodu Českého ráje,“ říkala v slzách paní Matoušová.

V diskusi zazněla i poznámka, že dálnici neřeší nikdo v Liberci, přestože auta, hlavně ta nákladní budou muset na své dálkové cestě městem projet. „Přivést sem tisíce kamionů je přece zločin. A to zde nevidím žádného Liberečáka. Pokud se nebude R35 řešit komplexně s obchvatem Liberce, tak zde připravíte dalším generacím hotové peklo,“ uvedl turnovský podnikatel Antonín Svoboda. I další apely diskutujících požadovaly nové, objektivní, celkové posouzení. Většina zastupitelů se však věnovala spíš občerstvení v kuloárech, nebo v případě přítomnosti v jednacím sále sledování svých notebooků. „Vím, že se přímo nejedná o umístění dálnice, ale je to jedno z klíčových hlasování, kdy kraj rozhodne, kudy silnici chce vést. Dálnice budeme muset dostavovat a budeme muset navazovat na evropskou síť. O to víc musíme být opatrnější,“ uvedl ve svém příspěvku František Pelc. Ještě v 90. letech si myslel, že by dálnice mezi Turnovem a Jičínem měla být, v nynějších souvislostech to tak nevidí.

I když téměř každý příspěvek provázel potlesk, pobavil jen málokdo. Vcelku v tomto ohledu zabodoval Roman Rákosník. „Nejsme žádní divoši z divokého ráje, kteří by přišli hájit kus země své. Jsme lidé z Českého ráje, kteří přišli hájit kus země naší, našeho Libereckého kraje,“ zaznělo v jeho předposledním příspěvku. Celkem během dvou hodin došlo na 44 příspěvků

Osmnáctá hodina pak odbila osud Českého ráje. V 18:04 bylo rozhodnuto. Původní návrh vést severním koridorem čtyřproudou rychlostní silnici R35 podpořilo 26 z přítomných 38 zastupitelů. Proti byli čtyři a osm se zdrželo hlasování.

K severnímu koridoru existují dvě alternativy: jižní (kolem Mnichova Hradiště a Sobotky) podle vedení kraje neřeší dopravní problémy v Libereckém kraji superseverní (kolem Železného Brodu, Semil a Lomnice n/P), vede v podhorském terénu, velké náklady Rychlostní silnice R35 nová rychlostní silnice se v plánech české dálniční sítě objevila v roce 1963 jako D35 vedoucí z Hradce Králové přes Svitavy, Olomouc na Lipník nad Bečvou od roku 1993 je plánována v současné trase Liberec – Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou projednávaný úsek má na trase nejmenší intenzitu dopravy, a proto se s jeho výstavbou počítá jako poslední

 

Tabulka

celková délka Rádelský Mlýn – Úlibice   45,3 km

délka nové trasy           35 km

v kraji Libereckém        18,5 km

Královéhradeckém kraji    16,5 km

cena celkem          19,7 miliardy

cena za kilometr         563 tisíc

jízdní doba pro os. auta 25 minut

jízdní doba pro nákl. auta 34 min

délka tunelů               4,4 km

délka mostů              3,24 km

mimoúrovňové křižovatky         7

zábor nové půdy            130 ha

spotřeba energie na provoz tunelů               3,5 GWh/rok

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.