Největší problém regionu: lidé bez práce

Zdroj: Mladá fronta DNES

Co považují za největší problém v Libereckém kraji lídři hlavních politických stran? A jak by tento problém řešili?

LIBERECKÝ KRAJ  Většina lídrů politických stran považuje za největší problém Libereckého kraje vysokou nezaměstnanost.

Vyplývá to z ankety mezi jedničkami kandidátek osmi politických stran, které mají největší šanci uspět v květnových volbách do Poslanecké sněmovny. Ankety se zúčastnili lídři kandidátek ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Strany práv občanů Zemanovci, Strany zelených, TOP 09 a Věcí veřejných. Otázka: Co pokládáte za největší problém Libereckého kraje a jaký máte recept na jeho řešení?

ČSSD, Pavel Ploc

Problém: Vysoká nezaměstnanost plynoucí především ze špatné struktury profesních zaměstnání a útlumu tradičního průmyslu a řemesel. Řešení: Prioritním řešením pro obnovení hospodářského růstu a zaměstnanosti Libereckého kraje je rozvoj cestovního ruchu.

Nedílnou součástí musí být obnova a stabilizace tradiční výroby, jako je sklářství, a aktivní opatření pro rozvoj regionálního školství ve prospěch kraje.

KDU-ČSL, Roman Kumpošt

Problém: Za největší problém nejen Libereckého kraje, ale celé České republiky, považuje nedůvěru veřejnosti v to, že politika je služba, a nikoliv výtah k moci a prospěchářství. Řešení: Dokud ti, kteří budou v následujících letech rozhodovat o společenských a politických poměrech v naší zemi i regionu, tuhle realitu nezmění, žádný problém se nepodaří vyřešit. Proto je jeho cílem navrácení důvěry občanů v politiky a politiku.

KSČM, Marie Nedvědová

Problém: Tím největším jsou každodenní existenční starosti občanů - nezaměstnanost, nedostupnost bydlení, exekuce a s tím spojené lichvářské úroky. Postihují obyvatele zejména v oblastech, jako je Frýdlantský výběžek nebo některé oblasti Semilska.

Řešení: Finance, investice do průmyslu, zemědělství, které je pro tento kraj charakteristickým, do školství, je nutno zajistit více finančních prostředků pro samosprávy

ODS, Zdeněk Mach

Problém: Většina obyvatel se musí začít obávat zadlužování na úkor budoucnosti, hrozícího státního bankrotu a tím znehodnocení rodinných úspor.

Řešení: ODS je jedinou stranou, která je schopná ČSSD ve volbách porazit, a tak zajistit nejen zastavení zadlužování, ale také nepřipustit podíl namoci komunistům, což by způsobilo nejen bankrot ekonomický, ale i morální.

Strana práv občanů Zemanovci, Věra Dunajčíková

Problém: Za největší problém našeho kraje pokládám zejména nezaměstnanost a s tím i vzrůstající chudobu obyvatel.

Řešení: Lidé potřebují práci, nikoliv sociální dávky, proto vidí hlavní cestu ke snížení nezaměstnanosti v kraji v podpoře malých a drobných podnikatelů, kteří vytvářejí pracovní místa. Podnikatelům je nutné snížit administrativu.

Strana zelených, Martina Pokorná

Problém: Nejproblematičtějším je v dnešní době stále stoupající nezaměstnanost. Řešení: Strana zelených podporuje rozvoj drobného podnikání, které je dlouhodobě přínosnější než krátkodobé podpory investic nadnárodních společností a je více spojeno s jednotlivými regiony našeho kraje. Podporuje snižování administrativní zátěže podnikatelů.

 

TOP 09, Václav Horáček

Problém: Za jeden z největších problémů Libereckého kraje pokládá nezaměstnanost.

Řešení: Tuto otázku je nutné řešit zvláště v oblastech, kde byl dříve silný sklářský průmysl. Jednoduchý recept neexistuje. Za nezbytnou podmínku boje s nezaměstnaností považuje zpružnění současné pracovní legislativy a odstranění práce na černo.

Věci veřejné, Petr Skokan

Problém: Za největší problém kraje považuje vysokou nezaměstnanost, ale také dopravu a určitou neplnohodnotnost kraje, kterému stále chybí například samostatný krajský soud.

Řešení: Větší podpora všem, kdo se nevyhýbají práci. Pro zaměstnavatele musí být poskytování pracovních příležitostí odpovědnost, ale ne trest. Důležitá je podpora malých a středních podnikatelů a zjednodušení podmínek čerpání evropských dotací.

FAKTA Anketa lídrů Pavel Ploc - ČSSD Roman Kumpošt - KDU-ČSL Marie Nedvědová - KSČM Zdeněk Mach - ODS Věra Dunajčíková - Strana práv občanů Zemanovci Martina Pokorná - Strana zelených Václav Horáček - TOP 09 Petr Skokan - Věci veřejné ČSSD: Pavel Ploc Je mu 45 let, poslanec, bývalý reprezentant ve skocích na lyžích. Absolvoval střední odbornou školu Pozemních staveb v Liberci. V 80. letech dosáhl řady sportovních úspěchů, získal stříbrnou a bronzovou olympijskou medaili, v roce 1983 překonal světový rekord v letech na lyžích. Později se stal reprezentačním trenérem a začal podnikat. Do politiky vstoupil v roce 1998 jako člen harrachovského zastupitelstva za Demokratickou regionální stranu. Do Sněmovny byl zvolen jako člen ČSSD v roce 2006, pracuje ve školském a v petičním výboru, předsedá podvýboru pro mládež a sport. Od října 2008 do ledna 2010 byl libereckým krajským zastupitelem.

Věci veřejné: Petr Skokan Je mu 46 let, předseda Euroregionu Nisa, bývalý hejtman Lib. kraje; do loňského léta člen ODS. Absolvent stavební průmyslovky. Od roku 1989 podnikal. V roce 1992 se stal členem ODS, dva roky nato byl zvolen do českolipského zastupitelstva. Od roku 1998 byl šest let starostou České Lípy. V letech 2004 až 2008 hejtmanem Lib. kraje.

TOP 09: Václav Horáček Je mu 53 let, člen hnutí Starostové pro Liberecký kraj, starosta Železného Brodu. Vystudoval pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Byl učitelem na ZŠ a posléze zástupcem ředitele na 1. základní škole v Železném Brodě. Od roku 1994 je starostou Železného Brodu. Nebyl v žádné politické straně, od roku 2008 je členem hnutí Starostové pro Liberecký kraj.

Strana zelených: Martina Pokorná Je jí 35 let, místopředsedkyně strany. Absolvovala Právnickou fakultu UK, od roku 1998 pracuje v notářské kanceláři v Turnově. V roce 1998 spoluzakládala místní Unii svobody, ze které vystoupila v roce 2003 kvůli postoji strany k silnici R35. Od roku 2006 je ve SZ, loni v prosinci byla zvolena místopředsedkyní. Působí také v zastupitelstvu Turnova.

 

SPOZ: Věra Dunajčíková Je jí 51 let, ředitelka sloučených základních a mateřských škol ve Frýdlantu. Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Začínala jako vychovatelka a učitelka v libereckém diagnostickém ústavu. Později působila jako vedoucí vychovatelka či učitelka v dětském domově ve Frýdlantu, kde byla i ředitelkou.

KSČM: Marie Nedvědová Je jí 53 let, bez politické příslušnosti -advokátka. Absolventka právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1979 až 2008 pracovala jako prokurátorka a později státní zástupkyně v České Lípě. Absolvovala řadu stáží, mimo jiné na Vrchním státním zastupitelství v Praze. Od loňského roku působí jako advokátka.

ODS: Zdeněk Mach Je mu 57 let, poslanec. Na vysoké škole CEVRO Institut vystudoval politologii a mezinárodní vztahy. Do Občanské demokratické strany vstoupil v roce 1991. V roce 2006 se dostal do Sněmovny, kde je členem zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí. Od loňského roku je předsedou místního sdružení ODS v Semilech, tuto funkci již vykonával v letech 1998 až 2000. Od roku 1993 pracoval jako oblastní manažer ODS a také jako poslanecký asistent.

KDU-ČSL: Roman Kumpošt Je mu 47 let, bez politické příslušnosti - ředitel a jednatel společnosti Steinel Technik Liberec a lyžařský funkcionář. Vystudoval strojní fakultu Technické univerzity v Liberci, kde poté působil jako odborný asistent. Je bývalým československým reprezentantem v severské kombinaci. V letech 2001 až 2004 vedl Svaz lyžařů ČR, v letech 2004 až 2007 byl prezidentem organizačního výboru mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009. Působí v Mezinárodní lyžařské federaci. Není a nebyl členem žádné politické strany.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.