Starosta města Hrádek nad Nisou Martin Půta převzal záštitu nad letošním pochodem proti dálnici přes Český ráj

Akci pořádá koalice občanských sdružení S.O.S. Český ráj, který sčítá 12 občanských sdružení, působících většinou v regionu Český ráj.

Podle slov Martina Půty, který se protestní akce také zúčastní, převzal záštitu nad pochodem proti dálnici R35 na základě nabídky členky strany zelených Martiny Pokorné, která se několik posledních let snaží o to, aby při prosazování záměru výstavby byly respektovány názory a postoje obyvatel Českého ráje a místních samospráv. Martin Půta se osobně se domnívá, že je nutné posoudit všechny možné varianty od jižní až po superseverní a hledat dohodu s obyvateli a samosprávou. Bez takové dohody a proti vůli volených zastupitelů v jednotlivých obcích, není možné prosazovat žádnou stavbu. Notabene stavbu s tak markantím vlivem na životní prostředí a krajinu, kterou nám zachovali přechodí generace.

Z tohoto důvodu vás srdečně zveme na pochod, který se koná 9.srpna 2008. Start je naplánován na 10.30 na louce pod Troskami pod hospodou (na modré směrem do Borku). Doprava na startovní čáru je možná vlakem z Turnova a z Jičína (příjezdy do Borku 9.53 a 10.08), následně nás z Borku na Trosky dopraví autobus. Pochod pokračuje z Trosek do Borku, na Rokytňák a přes Doubravici do campu v Sedmihorkách, kde bude připraven další program. V průběhu putování budou účastníci akce informováni nejen o novinkách v kauze R35, ale stejně jako v předchozích letech se jim dostane výkladu o konkrétních lokalitách v trase plánované R35, které by silnice nenávratně zničila. Bližší informace o pochodu lze získat na e-mailu myrtil@seznam.cz. Vaše účast na této akci by nás velmi potěšila. Odpor významné části veřejnosti proti nesmyslné stavbě rychlostní komunikace R 35 českým rájem stále trvá.

Boj s dálniční lobby však bude ještě dlouhý a těžký - přijďte nás svojí účastí na této akci podpořit. Prosíme všechny, kdo nám chtějí pomoci proti R35, aby připomínkovali Politiku územního rozvoje, v níž se objevuje severní varianta R35 (v koridoru Trosky –Kozákov), a to jednoduchou formou: zasláním sms zprávy s textem EPS R35 vaše jméno a příjmení (tj. například EPS R35 Jan Novák) na číslo 903 09 08 a na základě této sms bude odeslána na MMR e-mail s textem: „Nesouhlasím s projektem výstavby kapacitní silniční komunikace v Českém ráji (v koridoru Trosky – Kozákov), která je v Politice územního rozvoje, jak v textové tak i v mapové části. V tak cenných územích, jako je Český ráj, musí mít životní prostředí přednost, zvláště za situace, kdy existují reálné alternativní trasy, které se mu vyhýbají.“

Cena zaslání jedné sms činí 8 Kč. Jedná se o levnější variantu než zaslání dopisu a zároveň časově úspornější alternativu. Po odeslání této sms obdržíte na mobil potvrzení, že operace proběhla úspěšně. V dalších týdnech či měsících budete informováni o tom, jak bylo s vaším názorem naloženo. Bližší informace se dozvíte na webu Ekologického právního servisu www.pur.eps.cz, který celou věc vymyslel a zorganizoval.

Koalice občanských sdružení S.O.S. Český ráj a starosta města Hrádek nad Nisou Martin Půta děkují všem, kteří v této kauze pomáhají.

Kontakt pro další informace:

Martin Půta
Mobil: +420 602 490 016
E-mail: starostoveprolibereckykraj@email.cz

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.