Společné prohlášení SLK a SOS

Společné prohlášení SLK a SOS

Starostové pro Liberecký kraj a Strana pro otevřenou společnost deklarují společný zájem na vytvoření fungující koalice v Libereckém kraji pro volební období 2008-2012 ve spolupráci s ČSSD. Tato koalice je podle našeho názoru jediným logickým řešením výsledku krajských voleb v Libereckém kraji, který respektuje vůli voličů vyjádřenou ve volbách.
Koalice by měla být postavena na podpoře 15 zastupitelů ČSSD, 7 zastupitelů Starostů pro Liberecký kraj a 3 zastupitelů SOS a také na programové shodě nalezené již na ukončených koaličních jednáních. Tento koaliční program, podpořený výraznou většinou 25 zastupitelů, je šancí na změnu k lepšímu v Libereckém kraji.
Společný koaliční projekt a programové prohlášení koalice jsme připraveni projednat s opozicí a požádat o jeho podporu kluby zastupitelů zvolených za ODS (12 zastupitelů) a KSČM (8 zastupitelů).
Nepodpoříme vedení kraje postavené na základě jednání ČSSD s jednotlivci zvolenými na kandidátce Starostů pro Liberecký kraj a SOS, aniž by byla sjednána koaliční smlouva zakotvující skutečné partnerství a programovou spolupráci při řízení Libereckého kraje.
Navrhujeme ČSSD a zastupitelům zvoleným na kandidátce ČSSD, aby znovu zvážila obnovení jednání o vytvoření trojkoalice ČSSD, SLK a SOS.

V Liberci 7.11.2008

Za Stranu pro otevřenou společnost

Pleticha Lukáš JUDr. Ing.
Dvořák Jaromír Mgr.

Za Starosty pro Liberecký kraj

Půta Martin
Silná Stanislava Ing.
Drda Jiří Ing.
Horáček Václav Mgr.
Farský Jan Mgr.
Pieter Marek
Žur Pavel Mgr.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.