Co byste jako první věc ve sněmovně změnili?

Zdroj: Jablonecký deník

Liberecký kraj – Odpovědi na první otázku zaslalo celkem deset z 18 kandidujících stran.

Ivan Bartoš, Česká pirátská strana

Je mu 30 let, pracuje jako databázový architekt – analytik a je svobodný.

Byl jsem již členem přípravného výboru České pirátské strany, v říjnu 2009 jsem byl zvolen předsedou strany. Pirátská myšlenka je myšlenka svobodného a hlavně informovaného občana, který zná svá práva a nebojí se ozvat, když se kolem něho dějí nepravosti.

Jako první věc bych zavedl transparentní účty veřejné správy a veřejná výběrová řízení s minimem výjimek (bezpečnost státu). Dále odvolatelnost poslanců ve veřejném referendu a přímou volbu některých vysokých stáních úředníků.

Pavel Ploc, ČSSD Je mu 45 let, vykonává funkci poslance, je ženatý a má 3 děti.

Ve straně jsem od roku 2001 jako řadový člen. Kandiduji proto, že chci ve sněmovně prosazovat náš program, který není jen o sociální spravedlnosti, ale i o lidské morálce, úctě k člověku a hospodářském růstu.

V současné době za klíčové považuji dlouhodobou udržitelnost veřejných rozpočtů a nenavyšování rozpočtového schodku, a to konkrétními opatřeními na výdajové a příjmové stránce veřejných rozpočtů při zachování sociální soudržnosti ve společnosti. Jako první bych prosadil novelu zákona o dani z příjmů, která by zrušila rovnou daň a zavedla solidární progresivní zdanění fyzických osob a zvýšila sazbu daní z příjmu právnických osob na 21%.

Marie Nedvědová,KSČM Je jí 53 let, pracuje jako advokátka, je vdaná amá dvě děti. Nejsem členkou komunistické strany. Kandiduji, protože s ohledem na své vzdělání a zkušenosti z dosavadní činnosti bych mohla přispět ke zkvalitnění legislativní činnosti a pomoci občanům s jejich problémy.

Jako první věc bych zavedla změnu exekutorského řádu, neboť svévolné chování některých exekutorů už je dávno za hranicí slušného chování a mnohdy i za hranicí zákonnosti. Je potřeba, aby exekutoři za své jednání a za své chyby nesli i odpovědnost, což se dosud neděje a v současné chvíli jsou nepostižitelní. Případnou náhradu škody v současné době za ně nese stát zastoupený ministerstvem spravedlnosti. Takováto změna by určitě donutila exekutory zvažovat svůj postup při exekucích a udržela je v mezích zákona.

Roman Kumpošt, KDU–ČSL Je mu 47 let, v současné době pracuje jako jednatel a ředitel společnosti Steinel. Je ženatý amá dvě děti.

Jsem nestraník a nikdy v minulosti jsem členem žádné politické strany nebyl. Do voleb jdu proto, že nechci, aby o všech zásadních věcech v této zemi rozhodovaly pouze velké politické strany – ODS a ČSSD. Monopol velkých totiž s sebou přináší nejen nebezpečí oslabení pozice menších stran, ale také přímé ohrožení vícenázorového demokratického prostředí.

Za největší problém momentálně považuji nedůvěru veřejnosti v to, že politika je služba a nikoliv výtah k moci a prospěchářství, že spravedlnost platí opravdu pro všechny a že dohoda politických stran vedoucí k obecnému prospěchu je vůbec možná. Mým cílem je proto navrácení důvěry občanů v politiky a politiku obecně. Chci iniciovat nadstranický konsensus všech politických stran a uskupení při řešení důsledků probíhající krize s přesvědčením, že „slušnost není slabost“.

Zbyněk Štěpán, Národní prosperita Je mu 60 let, je důchodce, je ženatý amá dvě děti.

Už v roce 1999, kdy jsem si myslel, že už to nemůže být horší, jsem začal shledávat, že už je to pomalu horší než před listopadem 1989. Viděl jsem, že většina lidí si už dál nepřeje vládu ČSSD a ODS. A tehdy jsem se rozhodl, že také něco musím pro budoucnost našeho národa a naší země udělat, abych se jednou nemusel před vlastními syny stydět.

Jako první by to byla především revize hospodaření státu od roku 1990 po dnešek, provedená kvalifikovanými auditory, s cílem vyhledat ztracené miliardy a způsob navrácení eráru v těch případech, kdy bude zjištěna nějaká nezákonnost. A prosazoval bych také svobodný přístup všech stran k prezentaci před veřejností.

Zdeněk Mach, ODS Je mu 57 let, pracuje jako poslanec, je ženatý a má dvě děti.

V ODS jsem od založení strany, od roku 1991, předseda MS, místopředseda OS, člen Republikové rady. Kandiduji proto, že chci žít jako svobodný občan, ve svobodném a nezadluženém státě, bez jakéhokoliv vlivu komunistů.

Jako první věc bych řešil důchodovou reformu.

Martin Hrnčíř, Strana svobodných občanů

Je mu 37 let, pracuje jako finanční poradce, je ženatý a mádvouletého syna.

Členem strany jsem od června loňského roku. V současné době jsem ve funkci lídra Strany svobodných občanů Libereckého kraje.

To první, o co bych usiloval, by byl vyrovnaný státní rozpočet na rok 2011 bez toho, aby se zvýšily daně. To znamená, vyrovnat ho velkým snížením zbytečných výdajů státu (a že jich je!) a prodejem zbytného majetku v držení státu.

Zuzana Chytrá, Suverenita Je jí 55 let, pracuje jako dětská lékařka amá 2 děti.

Dosud jsem se chovala jako nepolitický člověk. Ale nelze se ubránit stále sílícímu přívalu negativních zpráv o korupčních skandálech a nemorálním chování politiků parlamentních stran, kteří svou politickou moc využívají pouze ke svému prospěchu. A proto mě oslovil volební program Suverenity blok Jany Bobošíkové.

Jako čerstvá poslankyně strany Suverenita bych začala realizovat náš program. Snížila bych platy všech politiků o 50%, zprůhlednila jejich náhrady a příplatky, zrušila jejich zvláštní režim nemocenské a dopravu zdarma a významně omezila imunitu poslanců. Snížila bych počet členů vlády ze 17 na 12. Zrušila bych bonusy manažerům státních firem a zvýšila zdanění spekulativního kapitálu, hazardu a sázek. Zastavila bych plýtvání penězi ve státní správě při veřejných zakázkách. A divili bychom se, kolik peněz by se rázem objevilo ve státním rozpočtu.

Václav Horáček, TOP 09 Je mu 53 let, v současné době pracuje jako starosta města Železný Brod, je ženatý a má 3 syny.

Nejsem členem politické strany. Kandiduji proto, že podle mého názoru si lidé zaslouží nové alternativy a navrácení slušnosti do politiky.

Jako první věc bych rád vyřešil nespravedlivý systém rozpočtového určení daní, který by přinesl více peněz pro menší obce a města. Současný systém zvýhodňuje 4 největší města v České republice na úkor menších.

Věra Dunajčíková, Strana práv občanů – Zemanovci

Je jí 52 let, pracuje jako ředitelka školy. Je vdaná amá 2 syny.

Jsem členkou strany od ledna roku 2010. Kandidovat jsem se rozhodla zejména proto, že už mě dosavadní politická garnitura přestala bavit, stále stejné tváře v obměnách na různých pozicích a nic... Nespokojenost i ostatních občanů nesníží současní či minulí politici, ale věřím, že občané ji mohou snížit sami, bude-li jim k tomu poskytnut dostatečný prostor změnou volebního systému, jehož návrh přináší právě programové prohlášení naší strany.

Jako první věc bych prosazovala přímou volbu starostů, primátorů, hejtmanů, prezidenta republiky včetně přijetí zákona o obecném referendu. Občan by měl sám rozhodnout, koho chce ve vedení obce, města, kraje či státu.

Není možné, aby po vzniklých koalicích a kuloárových dohodách do funkcí nastoupil někdo, koho občané nechtějí. Nechť občané rozhodnou, kdo má stát v čele obce, města, státu. Náklady na realizaci jsou minimální a efekt je tak silný, že se jej nepodařilo dosáhnout za celých dvacet let a přítomnost prvků přímé demokracie ve společnosti může významně napomoci ozdravění politiky, která to naléhavě potřebuje.

 

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.