Prohlášení k ukončení jednání o koalici ČSSD, SOS a SLK v Libereckém kraji

Starostové pro Liberecký kraj usilovali po dva týdny o vytvoření funkční koalice v Libereckém kraji pro volební období 2008-2012. Koalice ČSSD, SLK a Strany pro otevřenou společnost je logickým řešením výsledku krajských voleb v Libereckém kraji. Koalice měla být postavena na podpoře 15 zastupitelů ČSSD, 7 zastupitelů Starostů pro Liberecký kraj a 3 zastupitelů SOS a také na programové shodě nalezené již na koaličních jednáních dne 20.10.2008. Tento koaliční program měl být podpořen výraznou většinou 25 zastupitelů, měl respektovat vůli voličů a byl šancí na změnu k lepšímu v Libereckém kraji.

Od počátku vzniku politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj a také v průběhu koaličního jednání jsme odmítali nestandardní „tichou“ podporu KSČM. Na dvou jednáních s ČSSD a SOS jsme se shodli na tom, že po sestavení tohoto společného koaličního projektu jsme připraveni projednat programové prohlášení a požádat o jeho podporu ostatní kluby zastupitelů zvolených za ODS (12 zastupitelů) a KSČM (8 zastupitelů). „Tichou podporu“ jako variantu koalice ale i nadále odmítáme. Jde o nestandardní řešení, které není založené na koaliční smlouvě, ale neveřejných dohodách. Takovéto svazky do slušné politiky, do změny, kterou jsme voličům slíbili, nepatří. Tento postoj ale nic nemění na skutečnosti, že jsme byli a jsme připraveni spolupracovat se zastupiteli zvolenými za KSČM při řešení problémů kraje a naplňování jednotlivých bodů našeho volebního programu.

Na všechny jednání jsme přicházeli s legitimními požadavky a návrhy, stejně jako oba další účastníci vyjednávání. Před posledním koaličním jednání byla už nalezena shoda v programu i rozdělení rezortů, podle dohody jsme přicházeli s připraveným návrhem koaliční smlouvy. Překvapivé rozhodnutí ČSSD jsme se dozvěděli bez jakéhokoli odůvodnění. Poslední koaliční schůzka pro nás skončila po třech minutách.

Až z médií jsme zjistili oficiální důvody odstoupení ČSSD od dalšího jednání, ke kterým považujeme nutné za nutné se vyjádřit:

dvouhodinové zpoždění na úvodní schůzce 18.10.2008 - byli jsme vyzváni ze strany ČSSD ke schůzce v sobotu 18.10. v 18 hod. Na výzvu jsme reagovali s tím, že přijedeme až po sečtení všech volebních okrsků, že nebudeme předjímat výsledek voleb, ale přijedeme nejpozději v 20 hod. V tomto čase jsme na místo dorazili a k žádnému zpoždění z naší strany tedy nedošlo.

neadekvátní požadavky při vyjednávání - jednání probíhalo o různých variantách a rozměrech spolupráce v koalici, během jednání byly uzavírány kompromisy, ke kterým jsme byli v rámci dohody vždy připraveni. V úterý 20.10.2008 byla uzavřena o obsazení funkce hejtmana a dohoda o společném koaličním, programu, ve čtvrtek 30.10.2008 byla nalezena shoda na rozdělení většiny rezortů a rozdělení míst v krajské radě na 4 radní ČSSD, 3 SLK a 2 SOS. Jediné co zbývalo byl podpis koaliční smlouvy, v které by byly zakotvené už vyjednané části dohody. Návrh koaliční smlouvy jsme podle dohody ve spolupráci se SOS na jednání 3.11.2008 připravili a došlo také k dohodě se SOS o rozdělení rezortů a byli jsme připraveni jednat o tom, aby statutární zástupkyní hejtmana byla zástupkyně SOS.

S odstupem času lze konstatovat, že již společné prohlášení ČSSD a SOS z neděle 26.10.2008 jasně definovalo nezájem těchto dvou subjektů jednat o koalici s hnutím Starostové pro Liberecký kraj, ale pouze získat ke spolupráci některé zvolené zastupitele z kandidátky „Starostů“, které následně odsouhlasí KSČM. Odmítáme stále probíhající pokusy ČSSD sestavit krajskou „vládu“ na základě hledání přeběhlíků, bez uzavření koaliční smlouvy zakotvující partnerství a programovou spolupráci při řízení Libereckého kraje.

Důvody pro ukončení jednání o trojkoalici uvedené ze strany ČSSD jsou podle našeho názoru pouze zástupné. Sociální demokracie se mohla svobodně rozhodnout mezi spoluprácí se Starosty nebo KSČM. Včerejší večer dal jasnou odpověď na to, jaké jsou priority budoucího vedení Libereckého kraje.

Děkujeme voličům a obyvatelům Libereckého kraje za podporu. I nadále jsme připraveni hájit náš volební program a zásady, se kterými jsme do krajské politiky vstupovali.

Martin Půta, lídr kandidátky Starostové pro Liberecký kraj, v.r.
Mgr. Jan Farský, předseda politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, v.r.

V Liberci 4.11.2008

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.