Proč SLK nepodpořilo volbu hejtmana a radních?

Odpověď naleznete ve stanovisku zastupitelského klubu SLK, které na Zastupitelstvu kraje představil jeho předseda Martin Půta.

Vážený pane hejtmane Skokane, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové.

Za malou chvíli bude zastupitelstvo Libereckého kraje mít možnost rozhodnout nejenom o obsazení funkce hejtmana jako symbolu Libereckého kraje, funkcí členů Rady Libereckého kraje, ale také a z mého pohledu hlavně o směřování Libereckého kraje v příštích čtyřech letech. Domnívám se tedy že jde o zásadní hlasování a chci proto využít této příležitosti a seznámit Vás se stanoviskem klubu zastupitelů Starostové pro Liberecký kraj k tomuto důležitému rozhodování.

Na jednání ustavujícího Zastupitelstva Libereckého kraje jsme se nedočkali představení programového prohlášení nové krajské vlády. S politováním konstatuji, že jsme s programem koalice ČSSD podpořené smlouvou o spolupráci s KSČM a podporou části zastupitelů zvolených na kandidátní listině SOS nebyli před dnešním jednáním nijak seznámeni. Nebudeme proto vystavovat bianco šek pro vládnutí někomu, kdo si komunikaci, spolupráci a jednání o prioritách kraje vykládá způsobem, se kterým jsme nesouhlasili již v minulém volebním období.

Nemůžeme tedy volební program jako celek podpořit a to přesto, že podle informací médií pravděpodobně obsahuje některé programové cíle, které jsou v souladu s volebním programem Starostů pro Liberecký kraj.. Podpoře jednotlivých a konkrétních záměrů vedení kraje, které budou v souladu s našimi prioritami se v průběhu volebního období bránit nebudeme, jsme připraveni o nich jednat a pomáhat hledat řešení která budou v zájmu obyvatel kraje, obcí a měst na jeho území a také neziskového a podnikatelského sektoru.

Sociální demokracie ústy svého lídra Stanislava Eichlera tvrdila v posledních dvou týdnech, že pro svou krajskou vládu bude hledat podporu napříč politickým spektrem. Nevím jak podle názoru ČSSD politické spektrum vypadá, jisté je ale to, že se Starosty pro Liberecký kraj žádná jednání o menšinové radě ČSSD podpořené KSČM a části SOS vedena nebyla. Tato skutečnost a také již zmíněný fakt, že vítěz voleb nepovažoval za nutné jednat s námi o své vizi pro Liberecký kraje na období let 2008 až 2012 je pro sedm zastupitelů zvolených na kandidátní listině Starostové pro Liberecký kraj jasným důkazem toho, že o naši podporu ČSSD ve skutečnosti nestála a ani nestojí. Také z tohoto důvodu krajskou vládu ČSSD, KSČM a části SOS v hlasování nepodpoříme.

Sociální demokraté o našich zastupitelích několikrát prohlásili, že jsou to přílišné individuality, že naše politické hnutí je nestabilní a nejednotné a že to jsou hlavní důvody, proč nebyla povolební dohoda se Starosty možná. Věřím dámy a pánové, že jste se v posledních dnech už stačili dostatečně přesvědčit o tom, že lovení přeběhlíků v našich řadách nebylo úspěšné a že našich sedm zastupitelů reprezentujecelou kandidátku Starostů pro Liberecký kraj.

Pominu-li lehce zablácenou tvář vlády kraje, která měla být postavena na přeběhlících, pominu-li poněkud nevkusné pokusy nakoupit podporu jednotlivých zastupitelů výměnou za křesla radních, musím zároveň konstatovat, že jsme to nebyli my, kdo navrhoval veřejné hlasování a volbu aklamací a že to tedy nejsme my, kdo je nestabilní a kdo se bojí nejednoty v řadách svých vlastních zastupitelů.

Dámy a pánové, Starostové pro Liberecký kraj budou v tomto volebním období aktivní a důslednou opozicí, která je připravena konstruktivně podporovat společné programové priority. Bude záležet jen na novém hejtmanovi a nové radě kraje, podpořené ČSSD, KSČM a částí SOS, zda tuto naší nabídku přijmou a využijí ji.

Dámy a pánové dovolte mi na závěr konstatovat, že zodpovědnost za vytvoření vlády kraje je plně v rukou ČSSD a je její odpovědností jaký bude vývoj Libereckého kraje v příštích čtyřech letech.

Martin Půta, 28.11.2008

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.