Protinávrh usnesení k bodu č. 9 - 5. ZK dne 25. 5. 2010

Protinávrh usnesení p. Pietra k usnesení  bodu č. 9.

„Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 86/10 - informace o plnění rozpočtu kraje za rok 2009 a jeho vypořádání do rozpočtu kraje 2010“

„Zastupitelstvo kraje po projednání

bere na vědomí

předběžnou informaci o plnění rozpočtu kraje za rok 2009

a schvaluje

změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 86 /10, kterým se:

a) navyšují zdroje kraje prostřednictvím změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 88 170 000,- Kč,

b)  navyšují celkové výdaje rozpočtu o 88 170 000,- Kč, z toho v kapitolách:

91001 - Zastupitelstvo odboru kancelář hejtmana o

1 200 000,- Kč

91307 - Příspěvkové organizace v resortu kultury, památkové péče

a cestovního ruchu o 

10 900 000,- Kč

91309 - Příspěvkové organizace v resortu zdravotnictví o 

25 000 000,- Kč

91401 - Působnosti odboru kancelář hejtmana o

200 000,- Kč

91407 - Působnosti v resortu kultury, památkové péče a cestovního

ruchu o

1 100 000,- Kč

91408 - Působnosti v resortu životního prostředí a zemědělství o

500 000,- Kč

91410 - Působnosti odboru právního o

400 000,- Kč

92009 - Kapitálové výdaje v resortu zdravotnictví o 

35 000 000,- Kč

935  - Grantový fond na Podporu pravidelné činnosti sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží v rámci podpory tělovýchovy a sportu

3 870 000,- Kč

93101 – Krizový fond Libereckého kraje

10 000 000,- Kč

c) poskytnutí transferu z rozpočtu kraje Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem Purkyňova 1849, Česká Lípa, IČ 27283518, v celkové výši 35 000 000,- Kč na projekt rekonstrukce objektu jednotky intenzivní péče.“


5zasedani_10hlasovani_protinavrh

 

 

5zasedani_11hlasovani_navrh

 

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.