Dohoda o spolupráci uzavřená mezi ČSSD a KSČM

Také Vás zajímá co přesně obsahuje dohoda o spolupráci uzavřená mezi ČSSD a KSČM? Zajímá Vás co si krajská vláda domluvila s komunisty a co jim slíbila za podporu? Text Dohody o podpoře vytváření Rady Libereckého kraje a programových priorit uzavřené mezi ČSSD a KSČM Vám přinášíme zde: SKMBT_C25308112713390.pdf

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.