Půta (TOP 09): Jako starosta píši dopis voličům

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Svou účastí na kandidátce chci podpořit lídra, Mgr. Václava Horáčka, zakroužkujte ho, prosím.

Vážení přátelé, čtenáři tohoto dopisu,

V tomto týdnu se konají volby do Poslanecké sněmovny. Při listování volebními lístky jste pravděpodobně narazili také na moje jméno a dost možná Vás napadlo, co ten starosta na kandidátce do parlamentu vlastně dělá. Domnívám se proto, že si zasloužíte moje vysvětlení.

Po zvolení starostou města v listopadu 2002 jsem si nepřipouštěl, že se vedle práce ve městě a pro jeho obyvatele budu muset začít starat o to, co se děje kolem nás, mimo město. Už úspěšný souboj o zachování pohotovosti v Hrádku v roce 2003 ukázal, že bez možnosti hájit zájmy města na úrovni kraje jsou některé problémy těžko řešitelné. Proto vnímám rozhodnutí Starostů kandidovat v roce 2008 společně do krajského zastupitelstva jako správné.

Také díky Vaší podpoře a výsledku v Hrádku nad Nisou jsme získali sedm míst krajských zastupitelů a nyní se snažíme se nabízet alternativu slušné a odpovědné politiky vůči ideovému spojenectví ČSSD a KSČM, které poměrně pravidelně doplňuje koalice ekonomických zájmů ČSSD a ODS.

Způsob jakým koalice ODS a ČSSD ve vedení Libereckého kraje manipulovala s hodnocením projektu revitalizace centra Hrádku nad Nisou byl popsán již mnohokrát. Bez silného mandátu Starostů pro Liberecký kraj v krajském zastupitelstvu by tento projekt měl znovu smůlu a byl by odložen nejméně do roku 2016.

Podobným praktikám při rozhodování o dotacích, které podle dostupných informací fungují i v dalších krajích, lze nejúčinněji bránit na úrovni parlamentu a vlády. Proto jsme v červnu 2009 přijali nabídku spolupráce od TOP 09 při sestavování kandidátky a prosazování našich témat:

transparentní politika, jasná pravidla pro dotace, granty a výběrová řízení, která zmenšují prostor pro korupci.

reforma financování obcí a měst, která odstraní nespravedlivé rozdíly v příjmech, změní systém dotací, zruší poslanecké malé domů a dělení medvěda

úsporná opatření - stát musí začít šetřit sám u sebe, na svých výdajích a státních zakázkách, teprve potom je možné mluvit o zvyšování daní.

stop rozsáhlému zneužívání sociálních dávek - podpora ze strany státu musí být podmíněna prací ve prospěch obcí, měst a jejich obyvatel. Ti, kteří pracují, se nesmí mít hůř než ti, kteří nikdy pracovat nechtěli a vyhovuje jim štědrý sociální systém.

úřady blíž lidem - posílení významu obecní a krajské samosprávy bude znamenat snížení počtu úředníků v Praze a omezení byrokracie.

Zkušenosti Starostů říkají, že na rozdíl od pražských úřadů můžeme na vesnicích a městech utratit jen tolik peněz, kolik jich získáme z výběru daní, prodeje a pronájmu majetku. Stejně se chová každá odpovědná domácnost. Na úrovni státu to nemůže fungovat jinak. Pokud někdo tvrdí, že stát šetřit nemusí, nechce přiznat skutečnost, že státní dluhy nakonec zaplatí naše děti.

Svou účastí na kandidátce chci podpořit nejenom tyto programové cíle, ale osobně také starostu Železného Brodu Mgr. Václava Horáčka, který je lídrem kandidátky TOP 09 s podporou Starostů. Dobře ho znám nejenom ze spolupráce v Euroregionu Nisa a Sdružení obcí Libereckého kraje, ale také z krajského zastupitelstva. Naše kandidátka bojuje v Libereckém kraji o jedno místo a pokud mi dáte svůj hlas, děkuji Vám a vážím si Vaší podpory.

Stát se poslancem ale není mým cílem. V mém rodném Hrádku nad Nisou je rozběhnuto mnoho projektů, u kterých mám tu čest být od jejich vzniku a chci je dotáhnout až do úspěšného konce, kdy začnou sloužit jeho obyvatelům a návštěvníkům. Proto se chci znovu ucházet o Vaši podporu v komunálních volbách na podzim 2010, ve kterých bude mým cílem nejenom obhájit svou práci, ale také dál jako starosta města hájit Vaše zájmy.

Pokud se tento pátek a sobotu chystáte dát svůj preferenční hlas Martinu Půtovi na kandidátce TOP 09 s podporou Starostů, přidejte prosím také preferenční hlas pro mého přítele, lídra kandidátky a starostu Železného Brodu Mgr. Václava Horáčka.

 

Martin Půta, starosta Hrádku nad Nisou

 

Volební program TOP 09

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.