Likvidace Zuzany Kocumove z České televize

Vážený pane šéfredaktore Otakare Černý,

velmi, velmi se mě dotkla informace o vyhození paní Zuzany Kocúmové z místa externí spolupracovnice (již několik let velmi kvalitní spolukomentátorky) ČT z důvodu, že nepřechyluje ženská příjmení, která v originále přechýlená nejsou a to zdaleka nejen proto, že Vám to od počátku jejího spolukomentování léta nijak nevadilo (dokud jste nedostal nějakou trapnou stížnost), ale zejména proto, že paní Kocúmová žádný zákon neporušila. Žádná takováto povinnost totiž neexistuje.
Zákon o matrikách... 301/2000 Sb., který se danou problematikou zabývá, umožňuje cizinkám apod. mít v matrice ČR příjmení nepřechýlené. Tento zákon se netýká cizinek zapsaných v matrikách jiných států a v žádném případě nelze tvrdit, že tento zákon zakazuje cizinkám zapsaných na matrikách jiných států nepřechylovat příjmení (zákon se totiž v celém svém rozsahu týká českých matrik, v celém svém §69 se zabývá jen a pouze příjmením žen zapisovaných na českých matričních úřadech a to včetně odstavce jedna..."Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.". Tato věta v kontextu vlastně říká: "příjmení žen zapisovaná do matrik na území České republiky se tvoří s pravidly českého pravopisu"). Naopak, protože žádný zákon konkrétně neřeší přechylování u žen zapsaných v matrikách jiných zemí a protože tento zákon v odst. 2 §69 výslovně povoluje u cizinek na jejich žádost zápis tvar příjmení v mužském tvaru tj.nepřechýlený (což všechny cizinky u zápisu na matrice cizího státu splňují), výše uvedený zákon zásluhou tzv. právní ekvivalence nepřechylování u těchto žen podporuje.
To, co léta tvrdí komentátoři mj. ČT včetně pana Pavla Čapka - že přechylují, neboť to nařizují pravidla českého pravopisu - je fabulací. Sám Ústav pro jazyk český mluví o tradici, která umožňuje nepřechylovat ("Existují ovšem v češtině příjmení, která dle tradice obvykle nepřechylujeme (např. Edith Piaf, Marilyn Monroe, Nastasja Kinski), ale u takových je obvykle nedorozuměním zabráněno jedinečností a známostí nositelky" ale především, ústav není zákonodárcem - a to jak zákon mluví, jsem objasnil výše.
Vážený pane šéfredaktore, dopustil jste se svým zásahem v mých očích vůči paní Zuzaně Kocúmové tak nekorektního a nefér jednání, že Vám to již zřejmě nedovedu odpustit (ledaže byste vzal své unfér rozhodnutí zpět).


S pozdravem Ing. Michael Canov - starosta města Chrastava

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.