Hrádek nad Nisou mění tvář náměstí

Zdroj: Právo/Barbora Silná

Objeví se na něm moderní sluneční hodiny, ale hlavně řada historických unikátů objevených archeology

Novou tvář dostane náměstí v Hrádku nad Nisou, jehož rekonstrukce přinesla městu spoustu cenných archeologických objevů.

Právě historické prvky města, které byly dosud skryty, se stanou součástí nové tváře náměstí. Jedním z nejpůsobivějších bude i čtyři století let stará studna, časová osa přes náměstí anebo připomínka morového sloupu. Modernu zastoupí sluneční hodiny či fontána.

Rekonstrukce náměstí bude hotova letos v srpnu a město Hrádek nad Nisou za ni zaplatí 68 miliónů korun. Peníze získalo z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Právu to sdělil starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta (TOP 09).

„Studna může být ale ještě starší, což potvrdí až probíhající archeologický průzkum. Studna, jejíž hloubka je minimálně šest metrů, je ve výborném stavu. V celé své hloubce je zpevněna kamennou obrubou zakončenou pískovcovým zhlavím,“ popsal Půta. Původně se na náměstí se studnou nepočítalo, ale vzhledem k její unikátnosti ji na přání Hrádeckých architekti včlenili do nové podoby náměstí.

Pohled zatraktivní skleněné dlaždice uložené asi 15 centimetrů nad dlažbu náměstí tak, aby bylo možné podívat se do nasvícené studny.

„Obyvatelé i návštěvníci města tak budou moci nahlédnout do studny, která po staletí plnila úlohu zdroje pitné vody, a byla tedy středobodem života ve městě,“ podotkl Půta.

Časová osa vydlážděná ze světlého kamene napříč náměstím povede k ose historické úvozové cesty, kterou archeologové odkryli v zimě. Podél časové osy bude původní dlažbou z různých historických období vydlážděno pět čtverců.

„Nejstarší, vydlážděný z valounů úvozové cesty ze 17. století, bude v horní části náměstí. V dalším čtverci bude dlažba z roku 1749, kdy byla úvozová cesta zasypána. V dolní části náměstí bude umístěn čtverec dlažby, která tvořila povrch náměstí ještě vloni na podzim,“ doplnil Vít Štrupl z hrádeckého městského úřadu.

Další nádech historie bude připomínka morového sloupu z roku 1714, který nechali postavit místní obyvatelé, ale na konci druhé světové války byl stržen a odvezen na neznámé místo. „Jediné, co po sloupu zůstalo, byl základ, který se stal po válce součástí plochy náměstí. V nové podobě bude z náměstí vystupovat do výšky asi 30 centimetrů,“ dodal Štrupl.

Atraktivní jsou rovněž moderní prvky, především sluneční hodiny a fontána tvořená devíti tryskami a ozdobnou litinovou mříží.

„Z prostřední bude voda vystřikovat do výše asi 1,5 metru, z dalších osmi o půl metru níže. Fontána bude stejně jako studna nasvícena a uvažuje se o jejím naprogramování do hodinových intervalů,“ podotkl Štrupl.

Promyšlené je i umístění slunečních hodin, které budou v prostoru, odkud jsou viditelné věže obou hrádeckých kostelů. „Stín, ukazující za slunečného počasí čas, bude vrhat člověk, který se postaví na vyznačené místo,“ shrnul Půta.

Fontána bude stejně jako studna nasvícena Vít Štrupl, městský úřad Hrádek

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.