Starostové pro Liberecký kraj versus R35?

Lídr kandidátky Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní volby do zastupitelstva Libereckého kraje Martin Půta, nedávno převzal záštitu nad pochodem proti dálnici přes Český Ráj, který je naplánován na sobotu 9.srpna 2008.

Možná se ptáte proč? Je snad hrádecký starosta a předseda rady Sdružení obcí Libereckého kraje spokojen se současným stavem dopravního propojení mezi Libercem, Turnovem, Jičínem a Hradcem Králové?

„Pochod podporuji hlavně z toho důvodu, že není možné znovu dovolit opakování pokusu prosadit dopravní řešení této trasy bez řádného projednání s místními samosprávami a řešení námitek a připomínek obyvatel. Odpůrce některé z možných variant technického řešení není možné stavět do pozice lidí, kteří „brání pokroku“, naopak jejich návrhy je třeba brát vážně a při hodnocení jednotlivých variant této významné dopravní trasy je nutné zohlednit kvalitu krajiny, kterou má protínat. Chci se připojit k lidem, kteří si tímto pochodem připomínají výjimečnost Českého ráje“, říká Martin Půta.

Námitky „Starostů“ nevycházejí z názorů, že stávající dopravní situace mezi Turnovem a Jičínem je vyhovující. Hnutí Starostové pro Liberecký kraj v čele s Martinem Půtou se snaží upozornit nejen v rámci svého volebního programu na několik zásadních chyb a problémů, bez jejichž odstranění není možné řešit problematiku nejenom R35, ale ani žádné jiné významné stavby na území Libereckého kraje.

Jaké jsou tedy ty hlavní problémy „erpětatřicítky“?

  1. Hodnota krajiny a dotčeného území Českého ráje je hodnotou, která by měla převážit nad snahou vyprojektovat, prosadit a postavit rychlé a levné řešení silnice R35. Podle našeho názoru musí technické řešení krajinu v co největší možné míře respektovat a co nejméně ji narušit. Teprve dalším kritériem by měla být finanční náročnost výstavby.
  2. Neinformovanost krajských zastupitelů o přípravě podkladů pro vyhledání trasy R35. Na jednání krajského zastupitelstva bylo na dotazy členky zastupitelstva Martiny Pokorné k materiálům financovaným z krajského rozpočtu odpovězeno, že tyto materiály prostě a jednoduše nedostane. Jednalo se o vizualizace jedné z variant trasy R35 v stávajícím koridoru Turnov – Jičín. Podle našeho názoru je to příklad toho, jakým způsobem nelze vést veřejnou diskusi o přípravě tak významné stavby.
  3. Bez dostatečného množství informací poskytnutého veřejnosti se bude opakovat situace, kdy celá řada obav obyvatel nemá racionální jádro a mnoho závěrů vychází z dohadů a neověřených předpokladů. Kraj by měl mít právě z těchto důvodů velký zájem na průběžném a dostupném informování obyvatel.
  4. Nečinnost odpovědných politiků v otázce plánování dopravního propojení R 35 trvá již několik let. Hlavně z tohoto důvodu nemá dodnes Liberecký kraj schválen Územní plán vyššího územního celku (nyní Zásady územního rozvoje Libereckého kraje). První zastupitelstvo kraje bylo přitom zvoleno již na podzim 2002.
  5. Bez spolupráce a respektování názorů a postojů místních samospráv je prosazení trasy v jakékoliv variantě neprůchodné. Není možné (stejně jako v letech 2003-2004) přijít jen s jedním řešením, jako s ultimátem a místo hledání variantních řešení přijatelných pro samosprávu i pro místní obyvatele nabízet starostům obcí vyasfaltování místních komunikací jako „odškodné“ či odměnu za souhlas s navrženou stavbou.
  6. Pro skutečné posouzení všech navrhovaných variant je nutné předložení srovnatelných údajů a teprve potom je možná diskuse nad severní, jižní nebo superseverní variantou. Pokud se v zákulisí již dopředu některé varianty favorizují a o jiných se mluví s jistým despektem, je na místě oprávněná obava z toho, aby probíhající proces neměl za cíl jen vytvoření dojmu, že se varianty hledají.

Faktem a také výsledkem všech dosavadních jednání zůstávají nadále přetížené silnice procházející centry obcí. Je skutečně objektivní tvrdit, že viníkem tohoto stavu jsou pouze a jen odpůrci „dálnice“ přes Český ráj? Názor si jistě každý udělá sám.

Kontakt pro další informace:

Martin Půta
Mobil: +420 602 490 016
E-mail: starostoveprolibereckykraj@email.cz

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.