Jednání s primátorem ve věci akcií ČSAD a.s

Ve středu dne 1. 7. 2009 v 16 hodin se uskutečnilo na chrastavské radnici jednání primátora Statutárního města Liberce Ing. Jiřího Kittnera, starosty Hrádku nad Nisou pana Martina Půty a mé maličkosti ve věci prodeje akcií ČSAD a.s. (viz článek: Podivné praktiky ČSAD a.s.). V této souvislosti opravuji své tvrzení o blokačním minimu ve výši 30 %. Toto minimum je 25 % a je pro minoritní akcionáře naprosto stěžejní (viz stanovy bod 10 a 11). Ovšem vzhledem k tomu, že minulý týden (aniž to jiní akcionáři jakkoli tušili) prodaly akcie nejen v článku zmíněné Hodkovice n.M., ale i Nové Město pod Smrkem, je stav akcií vlastněných obcemi (včetně Liberce) 30,01%. V případě realizace usnesení o prodeji akcií města Liberce, tj. v případě podpisu pana primátora, stav akcií vlastněných obcemi klesne na 22,88 % (30,01 – 7,13).
Výsledkem jednání je to, že pan primátor pozve všechny akcionáře z řad obcí (ještě v červenci) na společnou schůzku, kde budeme společně usilovat o dohodu, že zbývající akcionáři z řad obcí (včetně Statutárního města Liberce) budou držet svých 30,01 %. Tzn., že v případě dohody navrhne pan primátor na nejbližším zasedání zastupitelstva revokaci usnesení. V případě, že k dohodě nedojde (nebo nebude možná, protože do té doby prodají některá další města) budou nejen pro zbylé akcionáře jejich akcie bezcenné, ale především nebude existovat žádná možnost zabránit majoritnímu akcionáři v jeho rozhodnutích dle stanov (především 10d a 10e) s těžko předvídatelnými následky a důsledky.
Poznámka závěrem – bohužel musím rozšířit své mínění o podtrhu uvedené v původním článku i na výše uvedené obce z řad původních akcionářů, kteří též svým kolegům za zády provedli rozhodnutí o prodeji a též na několik vesnic, kteří toto (byť s nepatrným množstvím akcií) zcela nepozorovatelně učinili již dříve.
Zároveň jsem velmi rád registroval úsilí řady zastupitelů Statutárního města Liberce (e-maily, telefony, osobní jednání) v čele s panem primátorem o nápravu toho co se stalo, tj. o revokaci přijatého usnesení a o zachránění blokační minority obcí v ČSAD a.s.
V Chrastavě dne 1.7.2009, 17.46
Ing. Michael Canov, starosta

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.