Žádáme o zveřejnění Směrnice k zadávání veřejných zakázek

Vážený pane hejtmane, vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé.

Na včerejším jednání zastupitelstva Libereckého kraje se pan kolega zastupitel Marek Pieter dotazoval na Směrnici č.2/2009 Rady LK k zadávání veřejných zakázek.

Pan radní Zdeněk Bursa odpověděl že směrnice je k dispozici na webu Libereckého kraje jako ostatně všechny další potřebné informace a že je problém tazatele, že se s materiálem neseznámil.
Jak ukazuje níže uvedená odpověď Ing. Radoušové na dotaz tajemnice klubu SLK ze dne 2.3.2011 pan radní Bursa se patrně mýlil, v horším případě nemluvil pravdu na veřejném jednání nejvyššího samosprávného orgánu Libereckého kraje.
Žádám proto jako předseda klubu zastupitelů Starostové pro Liberecký kraj, aby veškeré směrnice Rady kraje byly neprodleně zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje tak, aby nejenom členové zastupitelstva, ale také obyvatelé Libereckého kraje mohli získat informace o tom, jak postupuje rada kraje například při zadávání podlimitních veřejných zakázek. Na směrnici č.2/2009, která nepožaduje zveřejňování podlimitních veřejných zakázek se přitom rada kraje při svém rozhodování odvolává.
Vzhledem k tomu, že nepravdivá informace o výše uvedené směrnici se objevila jako vyjádření v článku Libereckého dne, zasílám tuto žádost a stanovisko klubu SLK také jako tiskovou zprávu médiím. Musím bohužel konstatovat, že postup v celé věci je z našeho pohledu jen pokračování způsobu komunikace mezi vedením kraje, zastupitelstvem a veřejností, které koalice ČSSD, KSČM a paní statutární náměstkyně Vajnerové prosazuje od prosince roku 2008 kdy vznikla.

S přáním pěkného dne Martin Půta

Článek v Libereckém deníku: 
http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/na-vyberovych-rizenich-kraje-si-opozice-pekne-smls.html

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.