Euroregion Nisa zvolil nového předsedu

LIBEREC – Předsedou české části Euroregionu Nisa (ERN) na další 2 roky byl dnes zvolen Martin Půta, starosta Hrádku nad Nisou. Rozhodlo o tom v tajném hlasování 81 přítomných starostů z měst a obcí české části ERN. Jeho protikandidát Petr Beitl, starosta Jablonce nad Nisou se nakonec stal 1.místopředsedou Euroregionu Nisa.

Martin Půta tak nahradil ve funkci předsedy ERN dosavadního předsedu Petra Skokana, bývalého hejtmana Libereckého kraje a v současnosti poslance Parlamentu ČR za Věci veřejné. Ten se rozhodl již funkci neobhajovat a nechat prostor novým tvářím.

Město Hrádek nad Nisou je v čerpání evropských dotací z příhraničních fondů velmi úspěšné. „Chci nabídnout naše zkušenosti ostatním obcím Euroregionu, zejména těm, které jsou dále od hranic a je pro ně složitější hledat a navazovat přeshraniční partnerství“ řekl před volbou Martin Půta.

Valná hromada členů ERN dnes také schválila plán činnosti na rok 2011, podle kterého Euroregion Nisa chce vybudovat akceschopnou Energetickou agenturu pro Trojzemí. Od roku 2014 totiž bude významná část evropských finančních prostředků určena pro zavádění nových energetických technologií a úspor. Jedním z možných projektů stále zůstává realizace vybudování horkovodu z elektrárny Turow do české části ERN.

Euroregionem Nisa se označuje oblast současného Libereckého kraje, Šluknovska a přilehlého polského a německého příhraničí. Na polské straně toto pojmenování obsahuje např. celé Krkonoše, na německé sahá až k Drážďanům. Jedná se o území asi s 1,7 mil. obyvatel. ERN vznikl po vzoru západních zemí v roce 1991 jako potřeba propojit území, které bylo vlivem 2. světové války poznamenáno stěhováním obyvatel, posunem hranic a následnou devastací v materiální i duchovní rovině.

Během působení ERN  vzešla jen z jeho české kanceláře řada projektů měst a obcí, jejichž finanční součet je vyšší než dvě miliardy korun. Tyto peníze byly použity
mimo jiné na turistické stezky, regeneraci lesních porostů, turistkou navigaci, cyklostezky, opravy mostů a silnic a další akce investičního charakteru.
Euroregion Nisa má dnes 135 členů, z toho je 132 obcí a další tři zastupuje Krajská hospodářská komora, Sdružení Český ráj a Liberecký kraj.Další informace na tel. čísle: 724030306,

Jaroslav Zámečník
jednatel Euroregionu Nisa

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.