Program konference Jak může občanská společnost zkrotit mašinérii politických stran?

Jak může občanská společnost zkrotit mašinérii politických stran?

Program konference - 28. 5. 2011, VŠE v Praze

08.15-

09.00

Registrace účastníků

Úvodní slovo

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

děkanka, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

09.00-

11.30

A. ROLE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Moderuje Erik Tabery, šéfredaktor, Respekt

1. Role občanské společnosti: myslet, jednat a ctít ústavu

Karel B. Müller, katedra politologie, VŠE v Praze

2. Společenská odpovědnost podnikatele

Stanislav Bernard, spolumajitel, Rodinný pivovar BERNARD

3. Jak souvisí úroveň korupce s aktivitou občanské společnosti?

Alina Mungiu-Pippidi, Hertie School of Governance, Berlín

10.15-

10.45

přestávka na kávu

4. Co (z)může občanská iniciativa?

David Seibert, zakladatel iniciativy VYMĚŇTE POLITKY.CZ

5. Na charakteru záleží...

Libor Michálek, odvolaný ředitel SFŽP

11.30

-12.30

B. KULATÝ STŮL

Moderuje Erik Tabery, šéfredaktor, Respekt

Panelisté:

Stanislav Bernard, spolumajitel, Rodinný pivovar BERNARD

Jan Farský, starosta, Semily

František Janouch, iniciátor Defenestrace 2010

Libor Michálek, odvolaný ředitel SFŽP

Karel B. Müller, katedra politologie, VŠE v Praze

Alina Mungiu-Pippidi, Hertie School of Governance, Berlín

David Seibert, zakladatel iniciativy VYMĚŇTE POLITKY.CZ

... a všichni účastníci konference.

12.30 -13.30 Pracovní oběd

13.30-

14.30

C. KRIZE SYSTÉMU, PŘÍČINY, PROJEVY A DŮSLEDKY.

Moderuje Jana Šmídová, vedoucí redaktorka, Český rozhlas

6. Rozkládání státu

Vladimíra Dvořáková, vedoucí katedry politologie, VŠE v Praze

7....tak, že se zorganizuje a přestane se bát vstupu do politiky

Jan Korytář, odvolaný primátor města Liberec

8. V nemocné společnosti nemohou žít zdraví občané

Jan Hnízdil, lékař a iniciátor výzvy NEO 2011

14.30-

15.00

přestávka na kávu

15.00-

16.30

D. CESTY „VEN" EXISTUJÍ...

Moderuje Jana Šmídová, vedoucí redaktorka, Český rozhlas

9. Lobbing nebo korupce: dvě strany jedné mince?

Petr Vymětal, katedra politologie, VŠE

10. Ať byznys dál zůstává s touto

krajinou...

Luboš Drobík, prezident, Prague Business Club

11. Začít můžeme u sebe a nejlépe hned!

Martin Půta, starosta, Hrádek nad Nisou

12. Kmotrů se lze zbavit, zvládne to pár normálních lidí (případová studie Černošice)

Martin Moravec, iniciativa „Černošice nedejme se" a Daniela Göttelová,

místostarostka, Věci černošické

16.30

-17.20

E. DISKUZE NA PŮDĚ...

(AKADEMICKÉ)

Moderuje Pavlína Kvapilová,

redaktorka, Česká televize

Diskutující:

Vladimíra Dvořáková, vedoucí katedry politologie, VŠE v Praze Jan Hnízdil, lékař a iniciátor výzvy NEO 2011 Jaroslav Kuchař, zakladatel VYMĚŇTE POLITIKY. CZ Martin Půta, starosta, Hrádek nad Nisou

...a všichni účastníci konference.

17.20

-17.30

závěrečné prohlášení

Antonín Parma, zakladatel VYMĚŇTE POLITIKY.CZ

Programový výbor:

Vladimíra Dvořáková, Jaroslav Kuchař, Karel B. Müller, Antonín Parma, David Seibert, Petr Vymetal.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.