Vyjádření Michaela Canova ke vzniku Silnice, a.s.

Výsměch dopravnímu výboru

aneb

způsob vzniku SILNICE LK a.s.

Dopravní výbor Libereckého nedoporučil dne 25. 5. 2011 krajskému zastupitelstvu vznik akciové společnosti SILNICE LK, neboť její vznik (vedle stávající příspěvkové organizace Krajská správa silnic LK) nebyl podložen žádnými argumenty. Zkušený kolega Ing. Ivan Jágr velmi výstižně označil rozhodování dopravního výboru v dané věci za nejdůležitější za celou dobu jeho existence. Nebylo by totiž nic horšího, než kdybychom vytvořili jen nový mohutný odsávač peněžních prostředků. Proto si dopravní výbor vymínil pro své další rozhodování v budoucnu velmi podrobné a kvalitní zdůvodnění. To dosavadní obsahovalo jen jména členů představenstva a dozorčí rady.

Zastupitelsvo Libereckého kraje však ve své vládnoucí většině pohrdlo téměř jednomyslným názorem dopravního výboru (9 z 11 členů včetně předsedy Ing. Miloše Tity) a vznik SILNICE LK a.s. si dne 31. května prohlasovalo. Pikantní ovšem je, že téměř ve stejném okamžiku Ing. Tita získal pod vznosnými frázemi jako první předseda výboru v historii Libereckého kraje svoji funkci jako tzv. uvolněnou (jako zaměstnání za 53 tis./měs).

Kde se vzal výše uvedený rozpor? Vysvětlení je jednoduché. Ing. Tita dostal trafiku, aby poté co byl odvolán ČSSD z funkce starosty v Ralsku., nenechal na kraji padnout jako lídr KSČM menšinovou vládu ČSSD (pohádce o tom, jak předseda dopravního výboru, na rozdíl od hejtmana a jeho náměstka pro dopravu, dokáže na vládě sehnat peníze po povodních, nemohou věřit ani ti, co jí vyprávěli).

Při hlasování o vzniku SILNICE a.s. se však ukázala pravá tvář důležitosti dopravního výboru i s jeho předsedou. Vládnoucí koalici vůbec jeho názor nezajímá a v naprostém klidu mu naplilo, když přes jeho vůli zřídilo SILNICE LK a.s..

 

Můj osobní protest – „čtenovka“

Protože nemohu víc, rozhodl jsem se jako výraz svého hlubokého nesouhlasu a rozhořčení nad způsobem vzniku SILNICE a.s., být při příštím jednání dopravního výboru sice přítomen, ale nehlasovat při žádném hlasování. Zastupitelstvo LK názor dopravního výboru v tak důležité a stěžejní otázce nezajímá, takže jeho hlasování nemá žádný význam. Namísto toho si po celou dobu jednání budu číst klenoty světové politické satiry „Jistě pane ministře“ a „Jistě pane premiére“. Bude to rozumněji využitý čas….bohužel.

Ing. Michael Canov, člen dopravního výboru Libereckého kraje

Napsáno dne 1. 6. 2011

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.