SLK podporují návrh RUD v podobě navržené Ministerstvem financí

Starostové obcí Libereckého kraje se účastnili setkání na podporu návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) tak, jak jej vypracovalo Ministerstvo financí. Na jeho podporu se v Praze ve středu sešlo přes tisíc lidí, především starostů a zastupitelů samospráv z celé ČR.

Připravený návrh má zmírnit rozdíly v příjmech samospráv na obyvatele.„Jsme přesvědčeni, že tento návrh je spravedlivější, než dosavadní systém přerozdělení, kdy byla zvýhodněna čtyři největší města na úkor všech ostatních obcí. Návrh ministerstva tento nepoměr částečně narovnává. Starostové pro Liberecký kraj ho proto jednoznačně podporují v navržené podobě,“ vysvětlil předseda hnutí SLK Martin Půta. Návrh Ministerstva financí zvýhodňuje všechny obce a města v Libereckém kraji. „Pevně věříme, že návrh novely RUD bude přijat,“ dodal Půta.

Celkem 6241 obcí bude v případě  přijetí z návrhu profitovat v celkové výši 13,5 mld. korun.
Čtyřem městům (Praha, Plzeň, Ostrava, Brno) novela ubírá peníze z rozpočtu, avšak úbytek těchto prostředků ve výši téměř 5 miliard kompenzuje v podobě čtyřletého přechodného období.

Na podporu přijetí návrhu novely bylo ve středu svoláno demonstrativní setkání starostů, aby tak vyjádřili požadavek přijetí tohoto návrhu. Setkání pořádalo Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) společně se Spolkem pro obnovu venkova (SPOV) za podpory NS MAS ČR, Agrární komory ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Zemědělského svazu ČR, Svazu českých a moravských spotřebních družstev COOP a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.

Setkání se uskutečnilo dne 21. 9. 2011 na náměstí Jana Palacha, kdy se již od deváté hodiny scházeli starostové, místostarostové a zastupitelé obcí z celé České republiky. Celkem se setkání účastnilo přes 1 000 zástupců samospráv.

Liberecký kraj byl přitom zastoupen více než 30 obcemi. Mezi přítomnými byl například předseda SLK Martin Půta (Hrádek nad Nisou), místopředsedové SLK Michael Canov (Chrastava) a Jiří Vosecký (Okrouhlá). Dále byly zastoupeny obce Semily, Jesenný, Benešov, Bozkov, Bílý Kostel nad Nisou, Kryštofovo Údolí, Lomnice nad Popelkou, Železný Brod či Košťálov. Po projevech zúčastněných se starostové z náměstí Jana Palacha přesunuli k Úřadu vlády, kde distutovali s premiérem Petrem Nečasem.

Kontakty:
Mgr. Kateřina Malá, tajemnice SLK,
www.starostoveprolibereckykraj.cz

Tel. 723 876 742

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.