Opravy krajských komunikací v Chrastavě

K inzerci náměstka hejtmana Martina Seppa „ Lež nebo hloupost

aneb

Opravy krajských komunikací v Chrastavě

V placené inzertní části liberecké mutace MF DNES a Libereckého deníku se náměstek hejtmana pro dopravu pan Martin Sepp v článku „ Lež nebo hloupost “ ( uvedené též na stránkách pana náměstka a na stránkách kraje ) rozčiluje nad fakty uvedené v odstavci „ V Chrastavě se některé silnice již opravily, jiné ne. Proč ?“ článku „Když jsem slyšel vrtulníky, byl jsem šťastný“ v občasníku Náš kraj náš domov.

Bohužel si musím nad fakty uvedenými v onom článku trvat. Ano, bohužel, neboť jako starosta mám ohledně popovodňových oprav krajských komunikací ve městě Chrastava jediný zájem a sice, aby byly opraveny, a to zcela bez ohledu na to, čí reprezentace jaké politické strany na kraji vládne. A ten, kdo si pozorně přečte článek pana náměstka a odečte balast, zjistí, že on vlastně fakta v mém článku potvrzuje nebo tiše přechází.

Z popovodňových akcí na komunikacích v Chrastavě podal Liberecký kraj žádost jen a pouze na 1. etapu komunikace II/592, tj. v Chrastavě od křižovatky Nádražní-Andělohorská po Novou Ves, tak jak bylo uvedeno v mém článku (další část této etapy je již za Chrastavou, resp. Andělskou Horou, do Kryštofova Údolí), na další část vedoucí přes Andělskou Horu a ul. Andělohorskou jako tzv. II. etapu již žádost o dotaci podána nebyla. Pan náměstek sice uvádí, cituji: „zároveň Liberecký kraj pracuje na zařazení II. etapy do stejného programu financování z Ministerstva pro místní rozvoj“, což je ovšem údaj odporující realitě, neboť příjem žádostí z tohoto programu byl uzavřen již 31. 5. 2011. Obdobně nebyla podána žádost

o dotaci na komunikaci ve Vítkově a ulici Liberecká. Co se týče secesního mostu, tak tam kraj prohlásil rovnou, že nám musí stačit lávka pro pěší a z tohoto důvodu jsme jako jedinou možnost pro obnovu secesního mostu uzavřeli s krajem smlouvu o převedení mostu do vlastnictví města a o žádost o dotaci požádalo město Chrastava z programu MMR samo.

Nutno ovšem podotknout, že původně Liberecký kraj nepodal v původním termínu žádost o povodňovou opravu ani o jednu jedinou v celém kraji s odůvodněním, že nemá na 50% spoluúčast. Ten původně končil dne 28. 2. 2011. Vím, že kolega Ramser z Frýdlantu v této věci jednal s panem premiérem, vím, že starostové všech postižených obcí zaslali v dané záležitosti panu premiérovi společný dopis a já osobně jsem v dané záležitosti jednal spolu s kolegou Půtou za účasti poslance a kolegy Farského s panem ministrem financí. Odpověď víceméně stále stejná: „jak můžeme jednat o jakémkoli navýšení dotace, když nás o to žádají sice starostové nikoli však vlastník dotyčných komunikací.“

Naštěstí dne 1. 3. 2011 vydal ministr pro místní rozvoj rozhodnutí o prodloužení termínu do

31. 5. 2011. Tohoto prodloužení využilo Zastupitelstvo města Chrastava a požádalo svým jednomyslným usnesením ze dne 16. 3. 2011 o pomoc pana prezidenta. Pan prezident s příslibem pomoci odpověděl již 21. 3. 2011 a přesně dle svého slibu při příležitosti návštěvy Libereckého kraje o tomto jednal s panem hejtmanem hned na úvod setkání se starosty dne

18. 4. 2011. Následně pak konečně schválil Liberecký kraj usnesením č. 139/11/ZK na svém zasedání dne 26. 4. 2011 podání žádosti na MMR na povodňové opravy, byť v nedostatečné výši, která pokryje méně než polovinu potřebných akcí (upřesnění výše č. 146/11/ZK ze dne 31. 5. 2011). Nutno ovšem poznamenat, že usnesení č. 139/11/ZK zaúkolovalo pana náměstka Seppa jednáním se zástupci MMR o navýšení dotace na 90 %. Nevyjednal nic, ani nemohl, změnu v podmínkách dotace nemohli zařídit zástupci MMR, ale vláda z iniciativy premiéra či ministra financí. Jak ovšem výše uvedené usnesení dokazuje, s nimi o tom představitel vlastníka nikdy nejednal.

Pan náměstek Sepp do závěru svého článku šikovně narouboval II. etapu přeložky komunikace II/592 – Pobřežní ulice. Zde ovšem nutno podotknout, že – přestože se dotyčná komunikace dostala zásluhou povodní do havarijního stavu – se nejednalo o popovodňovou akci. Tato akce s financováním z Evropské Unie byla připravována již dávno před povodněmi (město Chrastava se na akci podílelo výkupy pozemků a úhradou tzv. neuznatelných nákladů, např. chodníků) a o dotaci Liberecký kraj před povodněmi taky požádal ( v rozmezí leden až duben 2010 ). Město Chrastava i na svých stránkách u této akce v žádném případě Libereckému kraji zásluhy neubíralo, ale prostě se nejednalo o popovodňovou akci s popovodňovou dotací a tudíž se jí nezaobíral článek, na který pan náměstek reagoval.

Shrnutí: Liberecký kraj na území města Chrastava za pomoci dotací z MMR dosud žádnou popovodňovou akci nezrealizoval a v roce 2011 ani nezrealizuje. Schválenu má od MMR jednu akci (1. etapa II/592), která by měla být snad zrealizována v roce 2012. Liberecký kraj nepožádal do ukončení přijímání žádostí, tj. do 31. 5. 2011, o dotaci u dalších tří popovodňových akcí a to: 2. etapa II/592 (tj. skrz Andělskou Horu od Peřinových po křižovatku Andělohorské s Nádražní), Vítkov a Liberecká ul.. Liberecký kraj odmítnul realizovat obnovu secesního mostu.

V Chrastavě dne 5. 12. 2011 Ing. Michael Canov, starosta

K inzerci náměstka hejtmana Martina Seppa „ Lež nebo hloupost

aneb

Opravy krajských komunikací v Chrastavě

V placené inzertní části liberecké mutace MF DNES a Libereckého deníku se náměstek hejtmana pro dopravu pan Martin Sepp v článku „ Lež nebo hloupost “ ( uvedené též na stránkách pana náměstka a na stránkách kraje ) rozčiluje nad fakty uvedené v odstavci „ V Chrastavě se některé silnice již opravily, jiné ne. Proč ?“ článku „Když jsem slyšel vrtulníky, byl jsem šťastný“ v občasníku Náš kraj náš domov.

Bohužel si musím nad fakty uvedenými v onom článku trvat. Ano, bohužel, neboť jako starosta mám ohledně popovodňových oprav krajských komunikací ve městě Chrastava jediný zájem a sice, aby byly opraveny, a to zcela bez ohledu na to, čí reprezentace jaké politické strany na kraji vládne. A ten, kdo si pozorně přečte článek pana náměstka a odečte balast, zjistí, že on vlastně fakta v mém článku potvrzuje nebo tiše přechází.

Z popovodňových akcí na komunikacích v Chrastavě podal Liberecký kraj žádost jen a pouze na 1. etapu komunikace II/592, tj. v Chrastavě od křižovatky Nádražní-Andělohorská po Novou Ves, tak jak bylo uvedeno v mém článku (další část této etapy je již za Chrastavou, resp. Andělskou Horou, do Kryštofova Údolí), na další část vedoucí přes Andělskou Horu a ul. Andělohorskou jako tzv. II. etapu již žádost o dotaci podána nebyla. Pan náměstek sice uvádí, cituji: „zároveň Liberecký kraj pracuje na zařazení II. etapy do stejného programu financování z Ministerstva pro místní rozvoj“, což je ovšem údaj odporující realitě, neboť příjem žádostí z tohoto programu byl uzavřen již 31. 5. 2011. Obdobně nebyla podána žádost

o dotaci na komunikaci ve Vítkově a ulici Liberecká. Co se týče secesního mostu, tak tam kraj prohlásil rovnou, že nám musí stačit lávka pro pěší a z tohoto důvodu jsme jako jedinou možnost pro obnovu secesního mostu uzavřeli s krajem smlouvu o převedení mostu do vlastnictví města a o žádost o dotaci požádalo město Chrastava z programu MMR samo.

Nutno ovšem podotknout, že původně Liberecký kraj nepodal v původním termínu žádost o povodňovou opravu ani o jednu jedinou v celém kraji s odůvodněním, že nemá na 50% spoluúčast. Ten původně končil dne 28. 2. 2011. Vím, že kolega Ramser z Frýdlantu v této věci jednal s panem premiérem, vím, že starostové všech postižených obcí zaslali v dané záležitosti panu premiérovi společný dopis a já osobně jsem v dané záležitosti jednal spolu s kolegou Půtou za účasti poslance a kolegy Farského s panem ministrem financí. Odpověď víceméně stále stejná: „jak můžeme jednat o jakémkoli navýšení dotace, když nás o to žádají sice starostové nikoli však vlastník dotyčných komunikací.“

Naštěstí dne 1. 3. 2011 vydal ministr pro místní rozvoj rozhodnutí o  prodloužení termínu do

31. 5. 2011. Tohoto prodloužení využilo Zastupitelstvo města Chrastava a požádalo svým jednomyslným usnesením ze dne 16. 3. 2011 o  pomoc pana prezidenta. Pan prezident s příslibem pomoci odpověděl již 21. 3. 2011 a přesně dle svého slibu při příležitosti návštěvy Libereckého kraje o tomto jednal s panem hejtmanem hned na úvod setkání se starosty dne

18. 4. 2011. Následně pak konečně schválil Liberecký kraj usnesením č. 139/11/ZK na svém zasedání dne 26. 4. 2011 podání žádosti na MMR na povodňové opravy, byť v nedostatečné výši, která pokryje méně než polovinu potřebných akcí (upřesnění výše č. 146/11/ZK ze dne 31. 5. 2011). Nutno ovšem poznamenat, že usnesení č. 139/11/ZK zaúkolovalo pana náměstka Seppa jednáním se zástupci MMR o navýšení dotace na 90 %. Nevyjednal nic, ani nemohl, změnu v podmínkách dotace nemohli zařídit zástupci MMR, ale vláda z iniciativy premiéra či ministra financí. Jak ovšem výše uvedené usnesení dokazuje, s nimi o tom představitel vlastníka nikdy nejednal.

Pan náměstek Sepp do závěru svého článku šikovně narouboval II. etapu přeložky komunikace II/592 – Pobřežní ulice. Zde ovšem nutno podotknout, že – přestože se dotyčná komunikace dostala zásluhou povodní do havarijního stavu – se nejednalo o popovodňovou akci. Tato akce s financováním z Evropské Unie byla připravována již dávno před povodněmi (město Chrastava se na akci podílelo výkupy pozemků a úhradou tzv. neuznatelných nákladů, např. chodníků) a o dotaci Liberecký kraj před povodněmi taky požádal ( v rozmezí leden až duben 2010 ). Město Chrastava i na svých stránkách u této akce v žádném případě Libereckému kraji zásluhy neubíralo, ale prostě se nejednalo o popovodňovou akci s popovodňovou dotací a tudíž se jí nezaobíral článek, na který pan náměstek reagoval.

Shrnutí: Liberecký kraj na území města Chrastava za pomoci dotací z MMR dosud žádnou popovodňovou akci nezrealizoval a v roce 2011 ani nezrealizuje. Schválenu má od MMR jednu akci (1. etapa II/592), která by měla být snad zrealizována v roce 2012. Liberecký kraj nepožádal do ukončení přijímání žádostí, tj. do 31. 5. 2011, o dotaci u dalších tří popovodňových akcí a to: 2. etapa II/592 (tj. skrz Andělskou Horu od Peřinových po křižovatku Andělohorské s Nádražní), Vítkov a Liberecká ul.. Liberecký kraj odmítnul realizovat obnovu secesního mostu.

V Chrastavě dne 5. 12. 2011 Ing. Michael Canov, starosta

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.