Videozpravodajství ze setkání k rozpočtovému určení daní se zákonodárci LK

Nejen Starostové pro Liberecký kraj diskutovali nad tímto tématem, které považí z pohledu rozvoje venkova a života jeho obyvatel za zásadní.

 

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.