Videozpravodajství o setkání zástupců samospráv, na kterém se projednávala reforma financování regionů, rozpočtové určení daní a mnoho dalších témat.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.