Videozpravodajství o otázce odkupu hotelu a vysílače Ještěd

Starostové pro Liberecký kraj se vyjádřili k aktuální situaci týkající se hotelu a vysílače Ještěd.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.