Vedení kraje se bojí kontroly ze strany Starostů

Tisková zpráva SLK: 24. 4. 2012


Vedení kraje se bojí kontroly ze strany StarostůČlen zastupitelstva Ing. Jiří Drda /SLK/ rezignoval k 1. 4. 2012 ze zdravotních důvodů
na funkci předsedy a člena Kontrolního výboru ZLK. Pozice předsedy byla na základě
politických dohod po volbách 2008 určena pro zástupce opozičních Starostů pro Liberecký
kraj. Na základě té samé politické dohody byly obsazeny všechny pozice ve výborech
krajského zastupitelstva včetně předsedů a jejich zástupců. Tuto politickou dohodu SLK vždy
respektovalo a podporovalo při hlasování všechny návrhy zástupců ostatních politických
subjektů: ČSSD, KSČM, SOS, ODS.
Dnes, na 4. Zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v bodě č. 17 Změna ve výboru
zastupitelstva kraje – odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru zastupitelstva kraje,
navrhl klub zastupitelů SLK dle dohod z roku 2008 do funkce předsedy Kontrolního výboru
pana Bc. Martina Půtu /SLK/.
V rozporu s výše uvedenou dohodou byl zastupitelkou Taťjanou Novákovou /KČSM/ navržen
na předsedu Kontrolního výboru Ing. Ivo Palouš /zvolen do ZLK za ČSSD, nyní člen NSLEV
21./.
Žádný z navržených kandidátů předsedou Kontrolního výboru nakonec nebyl zvolen.
Dle výkladu krajských právníků se Výbor scházet může, avšak nemůže přijímat žádná
usnesení. Nemůže z tohoto důvodu tedy vykonávat žádnou kontrolní činnost v oblasti
hospodaření a administrativy Libereckého kraje.
Na protest proti porušení základní politické dohody opustil po tomto bodu klub SLK
jednací sál. Zároveň bychom chtěli upozornit na etický rozměr problému, kdy dlouhodobě
nemocný Ing. Jiří Drda požádal Bc. Martina Půtu, aby funkci předsedy Kontrolního výboru
do konce volebního období vykonával.
Za hlavní důvod nezvolení právě Martina Půty považujeme obavy koalice ČSSD a
KSČM z možností intenzivní kontroly práce a rozhodování vedení kraje.
I přes tento krok budeme pokračovat v kontrole při nakládání s veřejnými prostředky
vedení kraje z pozice zastupitelů. Po krajských volbách v říjnu letošního roku navrhneme
krajskému zastupitelstvu, aby zastoupení ve výborech zastupitelstva a ve funkcích předsedů
výborů odpovídalo na základě poměrného principu výsledku voleb.

Klub zastupitelů SLK /Bc. Martin Půta, Marek Pieter, Mgr. Jaromír Dvořák, Vladimír
Mastník, Mgr. Pavel Žur, Ing. Stanislava Silná, Mgr. Václav Horáček/


Martin Půta
Tel: +420 602 490 016

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.