Zpráva ze ZLK 24.4. 2012

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze 4. Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 24. 4. 2012

Zastupitelstvo LK se uskutečnilo dne 24. 4. 2012. SLK se vyjadřuje či upozorňuje na následující
body programu:

1) BOD 8: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/12 - poskytnutí dotací z Grantového
fondu Libereckého kraje, Programu G-99 "akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a
Rady Libereckého kraje". Klub Starostů pro Liberecký kraj opětovně nesouhlasí s touto
neprůhlednou formou rozdělování veřejných financí. Program G-99 zastupitelé SLK
nepodpořili. Mimo jiné zde byla poskytnuta dotace např: FK Břízky /Rekonstrukce části
objektu/ - 2.700.000. Kč, ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou /Oprava parkoviště a
chodníků v areálu ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou/ - 2.200.000. Kč, Slovan Frýdlant,
oddíl kopané /Rekonstrukce fotbalových kabin/ - 2.000.000. Kč, JAC-racing /Sportovní
akce/ - 600.000. Kč apod. více k tomuto bodu zde: http://liberecky-kraj.krajlbc.
cz/page4126/navrh-programu-04-jednani-zastupitelstva-2012

2) BOD 17: Změna ve výboru zastupitelstva kraje – odvolání, odstoupení a volba nového
člena výboru zastupitelstva kraje. Tiskovou zprávu k tomuto bodu zasíláme v samostatné
příloze. Jedná se o porušení základní politické dohody ze strany vedení kraje, když nebyl
podpořen návrh klubu SLK na zvolení Martina Půty předsedou Kontrolního výboru,
přičemž Ing. Jiří Drda, který na funkci rezignoval, požádal Martina Půtu, aby funkci
předsedy Kontrolního výboru do konce volebního období vykonával.

3) BOD 25: Vyhlášení výzvy grantového programu resortu sociálních věcí Libereckého kraje
č. G-27 – program podpory paliativní a hospicové péče pro rok 2012.

za klub zastupitelů SLK: Bc. Martin Půta, předseda

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.