Informace z 5. Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29. 5. 2012

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) z 5. Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 29. 5. 2012Zastupitelstvo LK se uskutečnilo dne 29. 5. 2012. SLK se vyjadřuje či upozorňuje na následující
body programu:


http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/page4126/navrh-programu-05-jednani-zastupitelstva-2012

1) BOD 24) a 25) - Založení obchodní společnosti Krajský sociální podnik, s.r.o., změna
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 44/12 - založení obchodní společnosti Krajský
sociální podnik, s.r.o. Klub zastupitelů SLK je proti dalšímu založení krajské obchodní
společnosti a celý tento projekt vnímá jako „prázdnou skořápku bez obsahu“. Důvodem k
založení sociálního podniku je podle vedení kraje rozvoj sociálního podnikání v regionu.
Dle našeho názoru by měl být před založením společnosti nejprve dán jasný plán a cíl
fungování subjektu včetně konkrétních projektů a zdrojů jejich financování.

2) BOD 44) – Odůvodnění veřejné zakázky "Výběr dopravců pro uzavření smluv o
veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k
zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období
od roku 2014 do roku 2024". SLK se neztotožňuje s rychlým postupem u výše uvedné
veřejné zakázky. Dle našeho názoru není nutné soutěžit třímiliardový tendr na deset let těsně
před krajskými volbami a pro tuto rychlost nebyly předloženy žádné relevantní argumenty.
Navíc se podivujeme nad tvrdými podmínkami řízení, které jsou a musí být splněny na
jedné straně a tím, že 30% váhu při posuzování nabídek uchazečů bude mít subjektivní
názor hodnotící komise na předložené nabídky uchazečů. Podle klubu SLK to může předem
vyloučit účast menších dopravců a tím může dojít k nárůstu předpokládané ceny zakázky.

3) BOD 11) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/12 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2012. Tento bod
nebyl podpořen ze strany SLK, neboť část finančních prostředků byla přesunuta do
Programu G 99 („dělení medvěda“), dále jsme připomínkovali záměr obnovy úřední desky
před budouvou kraje za 1 milion korun a využití 4 milionů korun na kampaň, která má
zvýšit bezpečnost silničního provozu.

4) Na tiskové konferenci SLK, která se konala tradičně před zasedáním zastupitelstva
informovali zastupitelé o novinkách a pozitivních událostech z obcí a měst v regionu -
tentokrát z Turnova, Chrastavy, Mimoně a Liberce.

5) Nad rámec informací z krajského zastupitelstva bychom Vám chtěli sdělit, že jako hnutí
SLK jsme dne 29.5. založili transparentní účet pro potřeby krajských voleb 2012.
za klub zastupitelů SLK: Bc. Martin Půta, předseda

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.