Diskuse s kandidáty na hejtmana

Martin Půta se zúčastnil veřejné diskuse s kandidáty na hejtmana, kterou moderoval hlavní komentátor MFDnes Martin Komárek. Akci zorganizovalo občanské sdružení LOS v rámci akce „Hrajeme o náš kraj“. Skvěle zorganizované akce ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci se dále zúčastnili Ing. Lidie Vajnerová za SOS, Mgr. Jan Korytář za Změnu pro LK, Stanislav Mackovík za KSČM, Jiří Kočandrle za TOP09. Omluvila se kandidátka za ODS paní Eva Bartoňová i kandidátka za ČSSD paní Lenka Kadlecová, kterou nahradil stranický kolega radní Bc. Radek Cikl.

Dynamická debata jak mezi vlastními kandidáty tak s aktivním publikem se týkala především problémů korupce, dalšího směřování kraje a tématům jako např. co nabízejí politici současné mladé generaci. Diskuse jasne ukázala, že velké strany – především ČSSD a ODS a především současné vedení Libereckého kraje je pro veřejnost zcela nedůvěryhodné a sliby pana Cikla, že do 14 dnů budou na krajském webu veškeré informace o hospodaření kraje zveřejňovat zní vcelku úsměvně. Po již medializovaných kauzách jako udržba silnicLK, výběrové řízení na dopravní obslužnost v kraji, nebo nákup nafty je toto ujištění zcela absurdní.

Kromě masivní kritiky současného vedení kraje, které znělo především z opozičních stran, je třeba zdůraznit, že Martin Půta jako jediný z kandidátů dokázal jasným způsobem popsat a definovat určitou vizi a budoucí směřování kraje v případě jeho zvolení hejtmanem. “ Ve spolupráci s obcemi, neziskovými organizacemi a otevřenou diskusí s občany, je třeba najít priority kraje, které budou splňovat potřeby a očekávání většiny obyvatel Libereckého kraje“

Více informací najdete na strankach občanského sdružení LOS nebo na webu www.hrajemeonaskraj.cz

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.