Mgr. Petr Tulpa: Školy bych zatím nerušil

Protože jste 23 let učil na gymnáziu, máte o středním školství na kraji přehled. Žáků je méně a některé střední školy bude muset každé nové vedení Libereckého kraje zrušit. Nebo ne?

Platí staré moudro, že na jednoduchou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Ano, žáků je méně a počet školských provozních budov i učitelů v této souvislosti výrazně neklesl. Vedle strohých čísel je ale třeba vidět i společenskou poptávku po kvalitním vzdělávání, zejména u gymnázií. Pokud je společenská poptávka silnější než ekonomika, musí se najít řešení jinde. Sílu společenské poptávky je třeba zjistit v obcích, v centru hospodaření státu, v Parlamentu ČR, ale i mezi občanskými iniciativami. Jedním z řešení by mohlo být: školy a školská zařízení zatím nerušme, ale prosaďme, že „přisuneme“ do školství větší procento hrubého domácího produktu. Jiné řešení by mohlo být například resortní. Technické a praktické obory by garantovaly resorty průmyslu, zemědělství nebo obchodu. Tím by se finančně ulehčilo Ministerstvu školství, které by mohlo s vysokou kvalitou zajistit humanitní obory. Potom by problém dostal jinou dimenzi. Není možné v Libereckém kraji jen tak rušit školy a studijní obory, když jiné kraje k tomu nepřistupují jednotně. Není možné omezit víceletá gymnázia v Liberci a Jablonci, když v Brně a Praze to udělat nechtějí. Bez velké diskuze a hledání jiných řešení se neobejdeme.

Podle jakého klíče byste je rušili, za předpokladu že vyhrajete volby?

Nemám spekulace rád. Kdo vyhraje volby je ve hvězdách. Zatím bych nic nerušil, ale bezpečně vím, že by musel Liberecký kraj propad finančního zajištění školství zaplatit na úkor jiných potřeb. A klíč je jasný, i když by se dalo o jeho objektivitě diskutovat. Normativ na žáka. Ale i ten se dá upravit.

Takže žádné rušení nejstarší sklářské školy v Kamenickém Šenově se konat nebude?

Zatím ne, ale udržení školy bez podpory Ministerstva školství a státu asi nepůjde.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.