Marek Pieter: Prioritou kraje nemůže být rekonstrukce voliéry pro fretky

MFDnes 4. 10.

Sociální demokraté, kteří vládli Libereckému kraji uplynulé čtyři roky, dovedli k dokonalosti tzv. „porcování medvěda“, tedy program s oficiálním názvem G99. Co vám na něm, jako Starostům, nejvíc vadilo?

Především neexistence pravidel pro posuzování a hodnocení jednotlivých žádostí, které jsou podpořeny víc podle toho, kdo žádost přinese, a ne podle obsahu žádosti. Bohužel i částka, která se porcuje, je mnohem vyšší, než objem peněz, který je vyčleněn na pravidelné grantové programy, které kontrolují jednotlivé odbory Libereckého kraje, a následně hodnotí výbory, a poté schvalují rada a zastupitelstvo Libereckého kraje.

Na druhou stranu je peněz v krajském rozpočtu málo. Když by se částka na „medvěda“ rozptýlila mezi víc žadatelů, tak by z toho nikdo nic neměl. Takhle se alespoň někomu pomůže.

Ano, souhlasím, peněz je opravdu málo, zadluženost Libereckého kraje velká. Proč se ale nejedná o soutěž projektů a cílů, které mají přímý dopad na občany Libereckého kraje? Nebo je prioritou Libereckého kraje rekonstrukce voliéry pro fretky a podpora jezdeckého spolku manželky náměstka hejtmana Martina Seppa z ČSSD?

Nebylo by spravedlivější dát všechny žadatele do klobouku a losovat je? Nebo, jak to chcete dělat?

Myslím, že není zapotřebí vymýšlet nové postupy. Částka, kterou koalice ČSSD+KSČM+SOS rozdělila, činila jen v loňském roce 60 milionů korun. Letos se z „medvěda“ rozdělilo již okolo 20 milionů. Tyto prostředky by jistě napomohly při jejich přesunutí do již funkčních grantových programů v sociální oblasti, kultuře, rozvoji venkova, tělovýchově a ostatních oblastech, na které by Liberecký kraj neměl zapomínat.

 

 

Marek Pieter, 39 let

starosta Desné v Jizerských horách

zastupitel Libereckého kraje

kandidát do Zastupitelstva Libereckého kraje za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (č. 23)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.