Martin Půta: Liberecký kraj potřebuje vizi

Předchůdce Starostů byl starosta

V roce 2003 zakázal tehdejší starosta Jindřichovic pod Smrkem Petr Pávek vstup úředníkům do obce. Chtěl tím upozornit na to, že stát jejich prostřednictvím neúměrně zasahuje do řízení vesnici a měst. Mělo to obrovský ohlas a dostal se s tím skoro do všech televizí na světě, včetně novozélandské.  O rok později vydal knihu „Mám vizi“, v níž shrnul svůj názor nejen na evropskou politiku, ale také na ekologii a spojitosti, podle nichž by řízení obce i státu měly fungovat. V knize mimo jiné napsal:  „Základem veškerého společenského uspořádání je obec. Nejsilnější jsou místní samosprávy, ve kterých je vliv politických stran nejmenší. Tam si lidé nejvíce uvědomují sounáležitost s místem, kde žijí, a prvotním cílem všech politiků by měla být obhajoba zájmů obce a jejich občanů. Proto nesmíme jako starostové podléhat tlakům shora, které našim lidem a našemu území škodí. Starostové a zastupitelé nebyli dosazeni shora, byli zvoleni zezdola a podle toho se musí chovat.“

Myslím, že tehdy Petr Pávek pronesl prorocká slova. Protože to jsou právě starostové, kteří velmi přesně vědí, co jejich obce, města a lidé, kteří v nich žijí, potřebují. Krajští úředníci, ale především politické vedení kraje, k nim mají daleko a o všem rozhodují od stolů. Oni si vytvořili svůj vlastní svět, který s tím skutečným nemá nic společného. Chybí jim vize, mimo té, jak stát, respektive Liberecký kraj, oškubat.

Oproti jiným stranám a hnutím máme jako Starostové výhodu, kterou nám nikdo nemůže upřít. Tou je dokonalá znalost potřeb obyvatel tohoto kraje. Za všechno snad promluví pár čísel: kandidátku Starostů pro Liberecký kraj pro krajské volby 2012 podpořilo 27 starostek, 77 starostů, 10 místostarostek, 10 místostarostů a 15 dalších osobností ze 114 obcí Libereckého kraje. A ti všichni jsou připraveni převzít odpovědnost a vytvořit podmínky pro nápravu poměrů v Libereckém kraji.

 

Kraj průhledný jako křišťál

Jako Starostové pro Liberecký kraj považujeme za nejdůležitější průhledné a odpovědné hospodaření bez dalšího zadlužování. Přestože dluhy Libereckého kraje přesáhnou brzy miliardu korun, nemá řada povodňových staveb zajištěné financování. Zároveň však to samé vedení kraje utratilo víc než 132 milionů korun za sporné projekty jeho známým a stranickým kamarádům.

Veřejné peníze musí zůstat tam, kde jsou potřeba. V krajských silnicích, nemocnicích, školách a domovech důchodců. Proto musí být hospodaření kraje pod kontrolou jeho obyvatel. Zveřejníme proto každou podepsanou smlouvu, každou vystavenou fakturu i každou korunu utracenou z rozpočtu Libereckého kraje. Už jsme to řekli tolikrát do médií, že to budeme muset v případě úspěchu ve volbách splnit. Stejně naložíme se všemi podklady pro jednání zastupitelů, které zveřejníme ještě před jejich projednáváním. Budeme rozhodovat na základě transparentních a předem známých pravidel, v přímém přenosu na internetu a pod přísným dohledem obyvatel Libereckého kraje.

S tím souvisí i naše představa přiblížit obyvatelům Libereckého kraje jak funguje, co od něho mohou čekat, jak a o čem se rozhoduje.

 

Posuzovat věci v souvislostech

Před několika dny jsem se sešel při akci Zachraňte divadlo s ředitelem Naivního divadla a bavili jsme se o financování Naivního divadla i Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Při tomto rozhovoru jsem si uvědomil, jak je řízení Libereckého kraje nekoncepční, a to nejen v oblasti kultury.  Uvědomil jsem si, že obě divadla nepatří jen Liberci a Liberečanům, ale jsou kulturními stánky celého Libereckého kraje. Proto by se zřejmě měla najít nějaká dohoda mezi krajem a městem, jak divadla financovat.

Samozřejmě nejde jen o divadla. Kraj by se měl v budoucnosti zamyslet nad tím, co a jak financuje. Jeho vedení by mělo jasně říci – tyto věci mají regionální význam, na nich se chceme a budeme podílet.  Nyní kraj financuje celou řadu akcí a záležitostí, které s ním nemají nic společného. Vždyť jen tzv. porcování krajského medvěda (oficiálně program G99) přišlo krajský rozpočet za poslední čtyři roky na 133 milionů korun. Často tyto peníze putovaly na soukromé, někdy dokonce výdělečné akce. Rozdělování těchto nemalých prostředků nemělo nikdy jasná pravidla.

Nové krajské zastupitelstvo proto čeká velká diskuse právě na toto téma. Peníze, které by se ušetřily zrušením G99, by měly směřovat nejen do regionálních divadel, ale do záležitostí týkajících se celého regionu, a které využívají všichni obyvatelé regionu. Kraj například za celých deset let nevyřešil otázku zřizovatelských funkcí ve školství. Podobná situace je také v oblasti sociálních služeb. Některá města financují své domovy důchodců, v jiných městech je financuje Liberecký kraj. Měl by tady existovat jasný a průhledný systém, který pojmenuje, co a proč bude financovat kraj, a co a proč financovat nebude.

 

Proč volit Starosty?

Odpověď si znovu vypůjčím od Petra Pávka z jeho knihy „Mám vizi“. Na otázku „Jakou roli budou mít v budoucnu politické strany“ odpovídá: „Jsou historicky překonané. Velké politické strany nikdy nepřišly na nic lepšího než na model, který rozpracovala komunistická strana. Nic lepšího, jak úspěšně aplikovat partajní politiku, neexistuje. Je to absolutní poslušnost, něco jako podřízenost v armádě. Velitelé velí, vojsko poslouchá.“

 

Martin Půta

starosta Hrádku nad Nisou

předseda Euroregionu Nisa

předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj

kandidát na hejtmana Libereckého kraje

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.