Martin Půta: Dopis voličům

Vážení přátelé,

mílí obyvatelé Hrádku nad Nisou, Chotyně, Donína, Loučné, Dolní Suché, Dolního Sedla, Oldřichova na Hranicích a Václavic.

V pátek 12. 10. a v sobotu 13. 10. se konají volby do Zastupitelstva Libereckého kraje. Asi každý z vás zaregistroval předvolební kampaň, a snad také to, že se o Vaše hlasy na samostatné kandidátce uchází politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Ve volbách usilujeme o prosazení průhledného a odpovědného hospodaření Libereckého kraje. Naši kandidátku podporuje 104 starostek a starostů a dalších 20 místostarostek a místostarostů ze 119 obcí Libereckého kraje.  Mezi podporovatele a kandidáty patří starostka Chotyně Jana Mlejnecká, starosta Bílého Kostela Jiří Formánek, starosta Chrastavy Michael Canov, starostka Rynoltic Eva Guttmanová, místostarosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl a místostarosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

V posledních týdnech jsem měl možnost s řadou z Vás hovořit a snažil jsem se vysvětlovat, proč je pro obyvatele obcí a měst důležité, aby Liberecký kraj dobře fungoval. Kraj vlastní a spravuje krajské silnice, platí a organizuje autobusy a vlaky, financuje střední školy, odpovídá za fungování krajských nemocnic a zajišťuje celou řadu sociálních služeb pro obyvatele kraje. Krajské zastupitelstvo každý rok rozhoduje o využití více než dvou miliard korun z rozpočtu kraje.

Od roku 2008 řídí Liberecký kraj sociální demokraté, komunisté a Strana pro otevřenou společnost. A jaký je výsledek této spolupráce? Dluhy Libereckého kraje brzy přesáhnou miliardu korun, a přesto nemá řada povodňových staveb zajištěné financování. Za poslední čtyři roky vedení kraje utratilo více než 133 milionů korun za sporné projekty směřující často ke známým a stranickým kamarádům. Symbolem vedení kraje jsou předražené zakázky na opravy silnic, výběrová řízení ušitá na míru konkrétním firmám, neoprávněné výhody krajských radních, nebo nezákonně vyplácené odměny v dozorčích radách nemocnic. Spolupráce s komunisty nás všechny stála více než milion korun za placené místo předsedy dopravního výboru pro komunistického zastupitele pana Titu. To je jen několik příkladů toho, jak Liberecký kraj nakládá s veřejnými prostředky.

Starostové po volbách prosadí průhledné a odpovědné hospodaření kraje bez dalšího zadlužování. Utrácení peněz z krajského rozpočtu bude pod veřejnou kontrolou, zveřejníme proto každou podepsanou smlouvu, každou vystavenou fakturu a každou korunu utracenou z rozpočtu kraje. O budoucnosti kraje budeme rozhodovat v přímém přenosu na webu a pod přísným dohledem obyvatel kraje. Peníze budeme šetřit férovými soutěžemi. Veřejné peníze musí zůstat tam, kde jsou potřeba, v krajských silnicích, nemocnicích, školách a domovech důchodců.

Někteří z vás mi položili otázku, proč chci opustit Hrádek nad Nisou. V Hrádku nad Nisou žiji celý život, moje dcery, žena i já tady budu doma i dále bez ohledu na to, jakou práci mi budoucnost nadělí. Funkci starosty vykonávám od listopadu 2002 a brzy to tedy bude 10 let. Pokud se za těmi deseti lety ohlédnu, je ve městě vidět spousta změn k lepšímu. Spousta nápadů a projektů na realizaci ještě čeká a já jsem jim připraven v budoucnosti pomáhat. Nebude to ale z pozice starosty, všechno v životě má totiž svůj začátek a svůj konec. Počtvrté na starostu kandidovat nebudu, sliboval jsem to už před volbami v roce 2010. Za spolupráci v posledních deseti letech chci poděkovat nejen členům zastupitelstva a rady města, ale také všem lidem, kteří pro město něco dělají ve volném čase nebo prostě jenom tvrdě pracují anebo podnikají. Bez takových lidí by mnoho věcí ve městě nikdy fungovat nemohlo.

Ano, chceme v krajských volbách uspět a já jsem jako lídr kandidátky Starostové pro Liberecký kraj připraven převzít odpovědnost a hledat řešení problémů obyvatel Libereckého kraje. Chtěl bych i nadále používat především selský rozum, ale také zkušenosti a principy, které v obcích a ve městech fungují zcela běžně.

Hrádek nad Nisou je můj domov.  Žádám Vás o podporu a preferenční hlas u mého jména. Krajské volby jsou důležité a já Vám chci slíbit, že se pokusím změnit to, co nefunguje, k lepšímu, a změny které jsme v Hrádku nad Nisou prosazovali, prosadím také na úrovni Libereckého kraje.

  

 

 

S pozdravem Váš starosta Martin Půta

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.