PhDr. Hana Maierová: Liberecký kraj má návštěvníkům co nabídnout

Jste předsedkyní Sdružení Český ráj. Co vy a rychlostní komunikace R35?

Je to komplikované téma. Dokonce uvnitř sdružení se názory tak různí, že jsme nikdy nepřijali společné stanovisko. Turnovské zastupitelstvo schválilo usnesení, že si na svém katastru nepřeje tuto komunikaci, ale poslední studie naznačuje, že trasa od Turnova k Jičínu bude zřejmě vybrána vládou jako nejvhodnější. Přestože může být jakékoliv stručné vyjádření zavádějící, pokusím se shrnout svůj názor. Náš region kvalitní páteřní silnici potřebuje. Auta projíždějící obcemi znepříjemňují život zde bydlícím lidem a ohrožují chodce. Zároveň každá nová komunikace představuje trvalý zásah do krajiny. Proto musí být budoucí silnice řešena co nejšetrněji vůči naší krásné krajině a zde žijícím občanům. Poslední dopravní výpočty naznačují, že by stačil dvoupruh se střídavým předjížděním, což by bylo pro krajinu daleko citlivější řešení než čtyřproudá komunikace.

Český ráj je často představován jako něco extra. Neškodí tento trend regionu tím, že je zde v létě přelidněno?

Jako místní patriot jsem přesvědčena, že Český ráj je výjimečný. Tolik přírodních a kulturních krás na tak malém území najdete málokde. Hodně turistů je zatím spíše v tradičně známých lokalitách. Cílem našeho sdružení je tyto návštěvníky „rozprostřít“ po regionu a zároveň turistickou sezónu prodloužit.

Nehraje si Český ráj příliš na svém písečku? Jakoby chtěl všechno pro sebe. Na Českolipsku je například víc než 50 hradů a zámků. Kdo to ví?

Liberecký kraj má čtyři turistické regiony: Krkonoše, Jizerské hory s Frýdlantskem, Českolipsko a Český ráj. Každý z nich má návštěvníkům co nabídnout. Jen se to někde daří lépe, protože tam např. už dlouhodobě pracuje kvalitní turistická organizace.  V tomto směru ale nepociťuji rivalitu. Naopak mezi námi funguje velmi dobrá spolupráce a v ní vidím velký potenciál, protože Liberecký kraj má svým návštěvníkům opravdu co nabídnout.

 

 

¨

PhDr. Hana Maierová, 59 let

starostka Turnova

předsedkyně Sdružení Český ráj

kandidátka do Zastupitelstva Libereckého kraje za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (č. 23)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.