Jak volit v krajských volbách? Je to velmi jednoduché, máte dvě možnosti:

1) vyberete jeden hlasovací lístek dané politické strany, kterou chcete zvolit a vhodíte v obálce do volební schránky ("urny")

2) vyberete jeden hlasovací lístek dané politické strany, kterou chcete zvolit a zakroužkujete pořadové číslo nejvýše u 4 kandidátů, uvedených na témže hlasovacím lístku. Můžete tedy zakroužkovat jednoho, dva, tři nebo čtyři kandidáty - na stejném lístku. Těmto kandidátům dáváte preferenční hlas.

 

Je to snadné, přijďte k volbám 12. a 13. října!

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.