Ladislav Dušek: Existují tři druhy bohatství

Kultura byla vždy na Libereckém kraji Popelkou. Předpokládejme, že byste se stal náměstkem hejtmana přes kulturu. Jak byste přesvědčil své kolegy, aby Vám na ni dali víc?

Nemám ambice na vysoké politické funkce, miluji svoji profesi. Politici tvrdí, že chrání peníze poplatníků, přitom nechávají kulturu hynout, aby „ušetřili peníze poplatníků“ potřebné na vyhazování z oken. Vzniklé ztráty nikoho nebolí, postihy za chybná rozhodnutí nikdo nevymáhá. Přesvědčit je, aby dávali do kultury víc, může jedině to, že se sami začnou kulturou aktivně zabývat. Měli by si uvědomit, že součástí funkce v krajském zastupitelstvu jsou i povinnosti rozvoje kulturního dění v kraji. Musí se seznámit s kulturním bohatstvím regionu, udržovat ho, chránit a rozvíjet pro ty, kteří přijdou po nás. Měli by si nad stůl pověsit Cicerův citát: „Existují tři druhy bohatství - největší ducha, druhé těla a to třetí vnější.“

Má kraj kulturu podporovat? Jakou a jak?

Kde chybí kultura, tam se daří hlouposti a nacionalismu. Kultura prohlubuje, povznáší a zjemňuje to, čemu se říká duše národa. Dává pociťovat krásno, příznivě působí na způsoby komunikace, obyčeje a mravy. Proto je má odpověď na první část otázky ano. Ve škole nás učili, že máme kulturu materiální a duchovní. Materiální je kultura bydlení, cestování, kultura služeb. Duchovní má přesah do budoucnosti, zvyšuje atraktivitu kraje pro návštěvníky, učí nás zdravému patriotismu.  Památky, zajímavosti, společenské akce, historie, tomu všemu se říká lidová kultura. Nemáme-li zůstat stát na místě, je třeba podporovat oba druhy současně. Jak? Že se kultuře dostane stejné pozornosti, jakou věnujeme dnes financování sportu.

Tady, v bývalých Sudetech, jsou téměř všichni „naplaveninami“. Jak naučit lidi, aby měli svůj kraj rádi?

Už jsem to řekl. Možná bych dodal, že  je třeba, aby každý z nás  něco udělal pro své okolí, svoje město kde žije. Jenom v našem kraji bydlet a žít sám pro sebe je MÁLO.

 

 

Ladislav Dušek, 69 let

herec Divadla F. X. Šaldy

kandidát do Zastupitelstva Libereckého kraje za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (č. 23)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.