Ing. Vladimír Boháč: Úbytek dětí ve sportu je alarmující

MFDnes 8. 10.

Jak si stojí amatérský sport v Libereckém kraji?

Dobře i špatně. Dobré je, že stále existuje velká rodina dobrovolníků, schopna ve svém volnu kluby vést, starat se o jejich majetek a členskou základnu. Špatné je, že v celospolečenském žebříčku hodnot zůstává vytváření podmínek pro sport v dolních patrech zájmu kompetentních osob a orgánů. Důsledkem jsou horšící se finanční podmínky pro sport i pokles členské základny. Zvlášť alarmující je to u mládeže.

Dá se to nějak kvantifikovat?

V Libereckém kraji poklesla členská základna mládeže v letech  2006-2011 o 10%. A finančně? V roce 2006 měly okresní organizace k dispozici téměř 20 milionů korun, v roce 2011 jen sedm. Letos se tato hodnota zatím blíží k nule!

Jaký to má dopad na sport dětí?

Samozřejmě veliký, a vezmeme-li v úvahu obecná negativa, že dětí je méně, že jsou pohodlné až líné, a že mají daleko širší nabídku vyžití při činnostech, které nebolí, kde nemusí dodržovat nějaká pravidla, pak je špatný výsledek na světě.

Máte představu, jak se financuje amatérský sport v sousedním Německu?

Základní rozdíl je ve vlastnictví sportovišť. Zatímco u nás je jich velké množství ve vlastnictví TJ/SK, které se o ně musí starat –  rozumějme prvotně zajistit peníze na jejich provoz. U našich sousedů je to tak, že převážnou část sportovišť vlastní obce, města, školy a soukromníci. Ti se starají o provoz, údržbu a investice. Provoz sportovišť neleží na bedrech sportovního klubu, ten se stará jen o vlastní tělovýchovný proces.

Starostové kritizovali tzv. „porcování krajského medvěda“, při kterém zastupitelé posílali „svým“ oddílům poměrně velké částky…

Vezměme obrovský nepoměr mezi penězi rozdělovanými přes „porcování medvěda“ a průhledným grantovým systémem, ve kterém se však běžně ročně na sport rozdělovala směšná částka 1,5 milionů. Naším cílem je proto transparentní a spravedlivé financování sportu.

 

 

Ing. Vladimír Boháč, 61 let

předseda Krajské organizace ČSTV Libereckého kraje

kandidát do Zastupitelstva Libereckého kraje za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (č. 23)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.