Ing. Michael Canov: Kraj se nechoval jako správný hospodář

MFDnes 9. 10.

Jedním z největších dluhů, který po vládě ČSSD zůstane, jsou špatné silnice II. a III. třídy a neopravené mosty. Bylo málo peněz?

To je vždycky. Stěžejní ale bylo, že se Liberecký kraj nechoval jako řádný hospodář, nedokázal, na rozdíl od obcí, ve svých výběrových řízeních dosáhnout dnes již běžného 30% snížení cen proti projektu. Klasickým příkladem byly předražené opravy mostů. Takže důvodem jsou špatně, či přímo neférově dělaná výběrová řízení.

Jak si Liberecký kraj poradil s opravami svých komunikací zničených povodněmi 2010?

V tom absolutně vedení kraje v čele s hejtmanem a náměstkem pro dopravu selhalo. Kraj byl oprávněn do konce února loňského roku získat od státu na všechny komunikace poškozené povodněmi 50% dotací. Zní to neuvěřitelně, ale kraj do té doby nepožádal o žádnou dotaci! Jeho vedení to tehdy odůvodnilo tím, že 50% dotace je příliš malá, že by chtěli 90%, jako obce. Přitom proto nic neudělali. Hejtman Eichler mi do očí řekl: “ Premiér a ministr financí jsou z vládních stran a já z opoziční, tak je o nic žádat nebudu.“

Velmi diskutované je založení akciové společnosti Silnice LK, která bude dělat to samé, co předtím Krajská správa silnic LK. Proč myslíte, že ji ČSSD založila?

Jsem členem dopravního výboru Libereckého kraje, proto vím, že z něj ten nápad nevzešel. Naopak, jednoznačně jsme ho zamítli. Přesto Silnice vznikly. Za hlavní důvod považuji odstřihnutí krajského zastupitelstva od rozhodování. Akciovka se vlastně nedá kontrolovat. Dalším důvodem je pobírání odměn v dozorčí radě a představenstvu společnosti.

Co je prioritou rezortu dopravy na Libereckém kraji? Jsou to opravy silnic a mostů?

Jistě. Ale pozor, velmi bych rozlišil mezi odborem dopravy jako takovým, tj. jeho úředníky, kteří se pohybují ve vymezených mantinelech, a mezi těmi, kteří je vytyčují. To je politické vedení, zde náměstek pro dopravu Martin Sepp. V něm je problém, neboť v jeho počínání jsem žádnou koncepci, žádné promyšlené kroky neviděl a nevidím.

 

 

Ing. Michael Canov, 51 let

starosta Chrastavy

kandidát do Zastupitelstva Libereckého kraje za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (č. 23)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.