Eva Burešová: V Máchově kraji se spí pod širákem

MFDnes 10. 10.

Kde jste byla na dovolené?

Strávila jsem ji v Portugalsku, v Algarve. Byla to jedna z mých nejkrásnějších dovolených. Západní pobřeží Atlantiku je divoké, nepředvídatelné a úžasné.

Člověk by řekl, že jako velká patriotka Máchova kraje budete stanovat někde v regionu.

V Máchově kraji a stanovat? Tam se spí pod širákem! To by byl hřích nevidět na nebe skrze borovice. Zrovna nedávno jsme se s přáteli vydali v týdnu spát pod širák do lesů na vyhlídku Jindřicha z Chlumu. Máchův kraj  je má srdeční záležitost. Je to kus panenské přírody, která vás nenechá se nudit. Je to ráj houbařů, cyklistů, inlinistů, vodáků, turistů.

Myslíte si, že je Liberecký kraj lákavou destinací pro turisty?

Určitě! Je jedna z mála u nás, která nabízí potenciál ke strávení dovolené či volného času ve všech ročních obdobích. Na své si zde přijdou všichni návštěvníci.

Měl by se turistický ruch podporovat? Proč a jak?

Dle mého je třeba začít na nejnižších úrovních, v obcích a městech. Podporovat vzdělávání pracovníků informačních center, rozvíjet spolupráci s veřejnými i neziskovými subjekty, poskytovat informace, zkušenosti a být pro všechny organizace dobrým partnerem. Ve směru k podnikatelské sféře je nutné vyvinout snahu o lepší součinnost, nabídnout možnosti spolupráce a přesvědčit o přínosech, které to bude mít. Jedině dobrou koordinací všech činností a společnými marketingovými aktivitami docílíme konkurenceschopného regionu.

Představte si, že jste náměstkyní hejtmana pro turistický ruch. Máte nějakou vizi, jak tento rezort spravovat?

Musí být jasná pravidla pro grantové fondy. Je třeba stanovit investiční i neinvestiční priority v této oblasti na další čtyři roky, a ty postupně realizovat. Ušetřit rozpočet kraje vlastními žádostmi o dotace z Evropské unie. Dobře a úspěšně prezentovat kraj nejen na celostátní, ale i přeshraniční úrovni. S tím souvisí i vyhledávání a rozvoj spolupráce mezi zahraničními partnerskými subjekty. Vše by mělo směřovat k vyšší návštěvnosti turistů našeho kraje.

 

 

Eva Burešová, 34 let

starostka Doks

kandidátka do Zastupitelstva Libereckého kraje za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (č. 23)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.