Martin Půta: Lidé musí vědět o každé utracené koruně na kraji

MFDnes 11. 10.

Ve volebním programu máte, že chcete zlepšit transparentnost hospodaření kraje. Co si pod tím lze představit?

Chceme všem umožnit kontrolu utrácení veřejných peněz z krajského rozpočtu. Zveřejníme rozklikávací rozpočet kraje, v němž si každý obyvatel může zkontrolovat, co je naplánováno k utracení. Chceme zveřejňovat všechny podepsané smlouvy kraje i každou utracenou korunu. Všechny soutěže i poptávková řízení budou na internetu.

Uveďte pro větší názornost nějaký příklad.

Všechny dotační programy, které Liberecký kraj používá, musí mít jasná a průhledná pravidla, která budou dostupná všem žadatelům. Musí být také zcela jasné, kdo o přidělování finančních prostředků konktrétně rozhodoval a jaká byla kritéria.

Budete po svém případném volebním vítězství hledat na krajském úřadě kostlivce ve skříních?

Jsme připraveni prověřit veškeré smlouvy, které dlouhodobě kritizujeme. Tedy hospodaření krajských příspěvkových organizací a krajských firem jako je KSSLK, Nemocnice Česká Lípa, Krajská nemocnice v Liberci, Silnice LK. Pokud se prokáže, že někdo postupoval v rozporu se zákonem, neplnil své povinnosti při správě cizího majetku, jsme připraveni tyto kauzy dotáhnout až k podání žalob.

Kritizovali jste také netransparentní výběrová řízení svých předchůdců. Dá se tento systém „velkých a malých domů“ změnit?

Jsem příznivcem veřejné kontroly, což je nejúčinnější a nejlevnější prostředek, jak může veřejnost na politiky dozírat. Je to nejúčinnější protikorupční opatření. Ve chvíli, kdy umožníte veřejnosti podívat se politikům pod pokličku, výrazně se zmenší prostor pro případné „malé a velké domů“. Opozice musí v tomto systému dostat prostor v kontrolních orgánech kraje a ve finančním výboru. Moje představa je taková, že by měla mít v kontrolním výboru kraje většinu, aby mohla účinně kontrolovat všechna rozhodnutí, všechny smlouvy i finanční procesy, které na úrovni Libereckého kraje probíhají.

 

 

Martin Půta, 41 let

starosta Hrádku nad Nisou

zastupitel Libereckého kraje

předseda Euroregionu Nisa

kandidát na hejtmana za politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj (č. 23)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.